Alle meldingen in behandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de meldingen die wij hebben mogen ontvangen. Voor het verkijgen van gedetailleerde informatie kunt u de onderlijnde titel van de melding aanklikken. In het submenu links kunt u snel een keuze maken in de te raadplegen meldingen.


Bedreigd: Het Hof met de Zwartrand - Sas van Gent
Geplaatst op: 27-11-2018
Status: In behandeling
Plaats: Sas van Gent
Omschrijving:

Rijksmonumentale boerderij in zeer goede onderhoudsstaat wordt in ruimtelijke zin bedreigd door in nabijheid te bouwen windmolensBedreigd: Dwarshuis St. Anna ter Muiden - St Anna ter Muiden
Geplaatst op: 12-10-2018
Status: In behandeling
Plaats: St Anna ter Muiden
Omschrijving:

Monument in de gemeente Sluis Adres: Anworpstraat 10 Object: Dwarshuis Postcode: 4524 JP Plaats: Sluis Gemeente: Gemeente Sluis Regio: Zeeuws-Vlaanderen Provincie: Zeeland Details Categorie: Gebouwen, woonhuizen Monumentnr: Rce:33936 Functie: Woonhuis Wiki: Lijst van rijksmonumenten in Sint Anna ter Muiden Dit rijksmonument mag kennelijk gesloopt worden in het beschermd dorpsgezicht te Sint Anna ter Muiden. zie onder: https://www.jaap.nl/te-koop/zeeland/zeeuws-vlaanderen/sluis/4524jp/anworpstraat+10/14956182/overzicht#Overig: Woonhuizen St Anna ter Muiden - St Anna ter Muiden
Geplaatst op: 12-10-2018
Status: In behandeling
Plaats: St Anna ter Muiden
Omschrijving:

Voorontwerp bestemmingsplan 'Marktplein 10-11 Sluis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Marktplein 10-11 Sluis' ter inzage wordt gelegd. Ter plaatse van de bestaande schuur op het perceel Marktplein 11 Sluis worden twee woningen gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheid voor de toevoeging van een woning op het perceel Marktplein 10 Sluis wordt wegbestemd. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 4 oktober 2018 gedurende zes weken (tot en met 14 november 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmarktplein1011-VO01). Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met M. den Boeft via telefoonnummer 14011Bedreigd: boerderij Westkapelle - westkapelle
Geplaatst op: 05-09-2018
Status: In behandeling
Plaats: westkapelle
Omschrijving:

Nieuwe eigenaar is van plan de boerderij te slopen. Vergunning hiervoor is inmiddels ingediend bij gemeente.Overig: Robin Lie - Waterlandkerkje
Geplaatst op: 24-08-2018
Status: In behandeling
Plaats: Waterlandkerkje
Omschrijving:

Zilveren dukaat, 1/8 daaler, Pietje

blank


Overig: Vondst op landbouwperceel (fundering?) - Zuiddorpe
Geplaatst op: 20-07-2018
Status: In behandeling
Plaats: Zuiddorpe
Omschrijving:

Dag, ik heb al jaren een fascinatie voor archeologie en cultuurhistorie. Af en toe speel ik een beetje met de ahn viewer. Nu heb ik een tijd geleden een vondst gedaan op een landbouwperceel tegenover mijn ouderlijk huis (vrouwstraat 4 4574nt zuiddorpe). Ik heb zelf geen idee wat het ksn zijn, wel kan ik het op kaartmateriaal vd laatste eeuw of drie niet terugvinden. Ik ben eigenlijk erg benieuwd nasr wat het object kan zijn. Het is ongeveer 50m lang en 30m breed volgens de ahn. Het doet erg denken aan een fundering. Screenshot is bijgevoegd. Kan hier onderzoek nasr gedaan worden?

blank


Bedreigd: Station Stoomtram Walcheren Westkapelle - Westkapelle
Geplaatst op: 05-06-2018
Status: In behandeling
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

Geheel staat op de nominatie prive verkocht te gaan worden tbv restauratie. Thans is met name de voorgevel en aanbouw met platdak in nog originele staat. Deur en raam wachtruimte, schoorsteen, platdak, dakkapel en binnenzijde nog grotendeels origineel.

blank


Bedreigd: arbeidershuisje - Biervliet buitengebied
Geplaatst op: 08-05-2018
Status: In behandeling
Plaats: Biervliet buitengebied
Omschrijving:

Het huisje, gemeubileerd in originele staat, met pomp en buitentoilet dreigt verkocht te worden en afgebroken. Wij (buren)boden aan om het te kopen en te bewaren als museumpje maar om commerciële redenen gaat dit niet door. De makelaar verdient meer als er een nieuw huis wordt gebouwd.

blank


Bedreigd: Militair object Arsenaal - Vlissingen
Geplaatst op: 08-03-2018
Status: In behandeling
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Nieuwbouwplannen voor hoogbouw pal voor het monument. Hierdoor wordt het Arsenaal als het ware 'ingepakt' en wordt minder stadsbepalend. Visuele impact van de beoogde ontwikkeling onacceptabel en door extra hoogbouw kans op windschade.

blank


Overig: Hof te Zande - kloosterzande
Geplaatst op: 06-03-2018
Status: In behandeling
Plaats: kloosterzande
Omschrijving:

De originele kerkbanken dreigen uit het bijzondere kerkje verwijderd te worden. De plannen voor herinrichting behelzen het verwijderen van alle banken.Bedreigd: Zouteweg - biervliet
Geplaatst op: 16-02-2018
Status: In behandeling
Plaats: biervliet
Omschrijving:

afgeschoven wegdek en verontreinigd Dijktaluut. Gerooide bomenrij. Plan Waterschap aanleg asfaltweg?Bedreigd: De Gouden Eikel - Aardenburg
Geplaatst op: 28-08-2017
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Het pand met de naam "De Gouden Eikel" aan Weststraat 85 te Aardenburg begint steeds erger te lijden onder achterstallig onderhoud. Dit pand heeft een monumenten status en is bijzonder belangrijk voor de historie van Aardenburg. Zoals de plaquette van de ANWB op de voorgevel van het pand aangeeft, heeft stadhouder Maurits van Oranje Nassau hier verbleven gedurende de belegering van Sluis in 1604. Het jaar 1604 is een belangrijk jaar voor Aardenburg omdat de bezetting door Maurits heeft geresulteerd in het behouden blijven van Zeeuws Vlaanderen door de Nederlanden. Tevens zijn de vestingwerken van Aardenburg in 1604 op last van Maurits drastisch gewijzigd. Ook heeft Aardenburg haar leeuwen en kroon in het stadswapen te danken aan het verblijf van Maurits aldaar.

blank


Bedreigd: Kasteel van Jacoba van Beijeren - Sint Maartensdijk
Geplaatst op: 09-07-2017
Status: In behandeling
Plaats: Sint Maartensdijk
Omschrijving:

Enkel de fundamenten van het ooit zo groot kasteel van Jacoba van Beieren zijn nog over. Deze fundamenten (bestaand uit baksteen) liggen onder een grote laag aarde, om ze te beschermen. Het probleem is nu dat de randen van de fundamenten zijn bloot komen te liggen. door erosie zijn er flinke brokken aarde de slotgracht ingevallen waardoor nu alles wat bloot is te liggen. het is niet alleen aarde wat in de slotgracht glijdt maar de fundamenten brokkelen nu ook af. Als er nu niks gebeurt zal dit 14e eeuwse kasteel verder afbrokkelen.Bedreigd: Parkbos Elderschans - Aardenburg
Geplaatst op: 23-04-2017
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

In december 2016 zijn diverse bomen geveld zonder omgevingsvergunning en flora-faunatoets terwijl bekend is dat holtes in de bomen als (winter)verblijf gebruikt worden door o.a. vleermuizen. Er ligt inmiddels een illegale korte autoroute tussen het 'kasteel' en het hotel 'de Elderschans'Overig: Elderschans zuilen toegangshek - Aardenburg
Geplaatst op: 23-04-2017
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

De natuurstenen zuilen (belgisch hardsteen) zijn recent 'goud'kleurig geschilderd. Het is mij niet bekend dat 'alles wat gemeente Sluis aanraakt in goud veranderd'

blank


Bedreigd: Schuur nabij molen cadzand - cadzand
Geplaatst op: 09-04-2017
Status: In behandeling
Plaats: cadzand
Omschrijving:

De schuur is onderdeel van het beeldbepalend cultuurhistorisch complex bestaande uit de molen, molenaarswoning en schuur. Gelegen binnen het bestemmingsplan 'kom Cadzand'. De gemeente Sluis wilt een omgevingsvergunning verlenen t.b.v. het bouwen van een woning op het aangrenzend landbouwperceel gelegen buiten de bebouwde kom, bestemmingsplan 'buitengebied gemeente Sluis' binnen de molenbiotoop mits de schuur gesloopt wordt en de molenaarswoning als bij gebouw gebruikt wordt. zie: NL.IMRO.1714.bpzuidzandseweg2-ON01Bedreigd: 12 apostelen - Zierikzee
Geplaatst op: 17-03-2017
Status: In behandeling
Plaats: Zierikzee
Omschrijving:

Sloop originele winkelinterieur uit 1825 en wijziging voorgevel. Nieuwe eigenaar geeft aan het gesloopt gaat worden.Bedreigd: Boerenschuur Koudekerke Ter Poorteweg - Koudekerke
Geplaatst op: 09-03-2017
Status: In behandeling
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

Boerenschuur met aan één zijde een rieten dak waarin al een heel groot gat zit.

blank


Bedreigd: wagenmakerij naast d'Ouwe Smisse - Zonnemaire
Geplaatst op: 02-01-2017
Status: In behandeling
Plaats: Zonnemaire
Omschrijving:

het betreft de voormalige wagenmakerij van Kees Everwijn, gelegen direct naast wat vroeger de smidse was. Logisch ook natuurlijk omdat er voor de bouw van wagens samengewerkt moest worden. Het houten gebouw is nu in gebruik als opslag van voorraden van proeverij/café d'Ouwe Smisse. Er is een enorm achterstallig onderhoud. Ik heb begrepen dat de uitbater van het café slechts huurder is en dat de eigenaar (die elders woont) niets aan onderhoud wil doen. Ik vind dat zorgelijk en ook onbegrijpelijk. Ook omdat het gebouw direct aan de openbare weg ligt. In Amsterdam zou je een gemeentelijke aanschrijving krijgen, maar blijkbaar bestaat zoiets niet op Schouwen Duiveland. Maar het gaat mij nog meer om de historische waarde, in samenhang met de smidse. Het vertelt zo mooi iets over de landbouwgeschiedenis van zo'n dorp. (ps: ik ben part time bewoner in Zonnemaire, mijn geboortedorp)

blank


Bedreigd: Marinesluis - Vlissingen
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: In behandeling
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Metselwerk verbrokkeld aan de binnensluis zijde van onder de Arduinse dekzerken tevens zijn de muren zwaar begroeid met vlinderstruiken en andere planten ook waar de bronzen halsbeugel in de sluisdeurkas zit komt niet tot zijn recht.Bedreigd: Oostkerk - Middelburg
Geplaatst op: 15-12-2015
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Top 100 monument van Nederland. kerk dreigt leeg te komen wegens het dure onderhoud. Leegstand en verwaarlozing liggen op de loer.Bedreigd: Voormalige telefooncentrale - Domburg
Geplaatst op: 17-10-2015
Status: In behandeling
Plaats: Domburg
Omschrijving:

Gaat waarschijnlijk gesloopt worden om plaats te maken voor een vitaliteitshotel. dec 2015: Er is contact geweest door Heemschut met de actiegroep van bewoners. Tevens heeft Heemschut de uitspraak procedure bijgewoond. De eerste aanvraag voor omgevingsvergunning is na bezwaar Heemschut ingetrokken. Heemschut volgt nauwlettend de mogelijke indiening van een nieuwe aanvraag.Bedreigd: Grote Kerk Veere - Veere
Geplaatst op: 07-10-2015
Status: In behandeling
Plaats: Veere
Omschrijving:

Inscriptie uit 1629: ICK ROELANT NEBBENS HEBBE ICK GHESWOMME VAN DER VERE KANT DWARS OVER OP HET BREESANT DEN VIII YULIS OP SONDAGH ANNO 1629

blank


Overig: Graansilo - Breskens
Geplaatst op: 09-06-2015
Status: In behandeling
Plaats: Breskens
Omschrijving:

In het plan om nieuwe appartementen te bouwen op de Middenhaven is de 38 mtr. hoge graansilo niet opgenomen en dreigt te worden gesloopt. De Sky line van Breskens is zeker door deze graansilo heel bepalend. Het is dan ook behalve dat het hier gaat om een industrieel erfgoed belangrijk om dit gebouw te integreren in de nieuwbouwplannen en de indentiteit van Breskens ook qua sky-line te behouden!Ondergewaardeerd: Grenspaal - Nieuw- en Sint Joosland
Geplaatst op: 24-01-2015
Status: In behandeling
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Omschrijving:

Grenspaal is in 1986 geplaatst door gem. Vlissingen op toenmalige grens met gem. Middelburg. Sinds 1997 (gem. herindeling) ligt gemeentegrens een paar honderd meter zuidelijker. Paal ligt in gem. Middelburg. Dit is dezelfde soort paal als de paal die aan Jonker Fransweg gestaan heeft (verdwenen). Paal zou weer aan gemeentegrens gezet moeten worden.

blank


Ondergewaardeerd: Gedenksteen - Ritthem/Vlissingen
Geplaatst op: 17-12-2014
Status: In behandeling
Plaats: Ritthem/Vlissingen
Omschrijving:

Deze steen is geplaatst door dhr. Johan Jacob Sprenger, oud-voorzitter der Centrale Directie van het Eiland Walcheren in tegenwoordigheid van den Hoofd Ingenieur van den Waterschap Zeeland en van de Centrale voornoemd den 20 juli 1853. Locatie is Zeedijk (zeezijde), Spuikom Walcheren, voormalig Fort de Ruyter & Schone Waardin. De steen ligt erg verborgen. Meer attentiewaarde zou op z'n plaats zijn.Bedreigd: Agrarische gebouw Middelburg - Middelburg
Geplaatst op: 17-12-2014
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

De pannen van het voordakvlak zakken uit (hoogstwaarschijnlijk door het afroesten van de vernageling van de panlatten) waardoor regenwater de kap kan inlopen en voor vervolgschade zorgt. Dit is toch zeker al een jaar zichtbaar.Bedreigd: Agrarisch gebouw Klaasesweg Biggekerke - Biggekerke
Geplaatst op: 17-12-2014
Status: In behandeling
Plaats: Biggekerke
Omschrijving:

In het achterdakvlak van de schuur vallen diverse gaten. Het rechter deel van dit dakvlak is met metalen platen afgedekt. In het voordakvlak zijn enkele pannen uitgezakt en begint het onderliggende houtwerk hoogstwaarschijnlijk te rotten.

blank


Bedreigd: Boerderij Westkapelle - Westkapelle
Geplaatst op: 06-06-2014
Status: In behandeling
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

De boerderij staat al een tijd leeg en raakt steeds verder in verval.

blank


Bedreigd: Theehuis buitenplaats Griffioen - Domburgsche watergang, Middelburg
Geplaatst op: 04-06-2014
Status: In behandeling
Plaats: Domburgsche watergang, Middelburg
Omschrijving:

De bouwkundige staat van dit gebouw is zeer slecht. De kozijnen zijn verrot.Bedreigd: ijzeren boerderijerfhek - vogelwaarde
Geplaatst op: 29-11-2013
Status: In behandeling
Plaats: vogelwaarde
Omschrijving:

hek staat aan een vervallen boerderij

blank


Bedreigd: boerderij met schuren De Stengehof - 's-Gravenpolder
Geplaatst op: 04-11-2013
Status: In behandeling
Plaats: 's-Gravenpolder
Omschrijving:

dit boerderijtje is aangekocht, om gesloopt te worden. Het staat op een terpje of woonheuvel daardoor uniek voor het dorp. De locatie ligt aan de voormalige Schuitvaart, nu een sloot achter het perceel. Het is bekend bij de gemeente en heeft een beschermde status, hoe zwaar weet ik niet. Graag bekijken wat nog mogelijk is. Vr.gr. Dicky de Koning.Ondergewaardeerd: Voormalige aanlegsteiger overzetveer - Walsoorden, gem.: Hulst
Geplaatst op: 18-10-2013
Status: In behandeling
Plaats: Walsoorden, gem.: Hulst
Omschrijving:

Omdat de steiger ons inziens een stukje erfgoed is dat bewaard dient te worden melden wij deze aan. Er zijn geruchten dat het waterschap er weinig waarde aan hecht en het onderhoud op de lange baan schuift (mogelijk in 2016) er wordt zelfs gesuggereerd dat afbraak tot de mogelijkheden behoort. Er bestonden al veerdiensten vanuit Walsoorden (NIET Perkpolder) vanaf de 17e eeuw. Een foto uit begin vorige eeuw voegen wij hierbij. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en willen eea graag persoonlijk met u bespreken.

blank


Bedreigd: Woonhuizen Weststraat Aardenburg - Aardenburg
Geplaatst op: 05-10-2013
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Dit pand staat klaarblijkelijk op de nominatie om plaats te maken voor projectontwikkeling.

blank


Bedreigd: "Nooit Gedacht" - Axel
Geplaatst op: 01-08-2013
Status: In behandeling
Plaats: Axel
Omschrijving:

Een "Stelle", zie : niet vermeld op kaart Hattinga ca. 1770 . In zijmuur: Deze muur in redelijke staat , ingemetselde tegel met jaartal 1797. Verbodsbord art. 461. Op "hek "vermeld de naam "Nooit Gedacht " Let op : postcode van object is NIET correct .Bedreigd: Boerderijtje - Zoutelande
Geplaatst op: 16-07-2013
Status: In behandeling
Plaats: Zoutelande
Omschrijving:

Authentieke leegstaande boerderij tussen Zoutelande en Westkapelle wordt serieus met sloop bedreigd, alles verkeert nog in originele staat ( bedsteden, spindekasten etc. )zowel binnen als buitenom de boerderij, dit is een uniek stukje geschiedenis van Walcheren en mag zeker niet verloren gaan!!!

blank


Bedreigd: t"hof grote abeele - oost souburg
Geplaatst op: 08-04-2013
Status: In behandeling
Plaats: oost souburg
Omschrijving:

Oud huisje op abeele wat na jaren leegstand nu toch gesloopt word,incl oud apart keldertje. Huisje is helemaal opgebouwd met klei en moppen,de originele schuur,1 van de 2 nog op abeele, word ook niet meer onderhouden. Dus op den duur weer een schuur minder!

blank


Bedreigd: tuinpoort en muur - Middelburg
Geplaatst op: 19-02-2013
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

de muur dient nodig opnieuw gevoegd te worden en de poort zelf is in slechte staat en nodig toe aan onderhoud. De balk boven de deur aan de achterkant is zo goed als doorgerot. Het oude theekoepeltje in de tuin erachter is uit elkaar gehaald en in bezit van Sinke Komejan.Bedreigd: batterij reigersbosch - axel
Geplaatst op: 30-09-2012
Status: In behandeling
Plaats: axel
Omschrijving:

weiland is dit jaar ondergeploegd en ingezaaid met mais

blank


Bedreigd: Landbouwschuur - Zaamslag
Geplaatst op: 19-04-2012
Status: In behandeling
Plaats: Zaamslag
Omschrijving:

Voor deze cultuurhistorisch waardevolle schuur (hoogste waardering provinciale boerderij-inventarisatie) is een omgevingsvergunning voor sloop aangevraagd.

blank


Bedreigd: Boerderij - Nieuw- en Sint Joosland
Geplaatst op: 12-06-2011
Status: In behandeling
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Omschrijving:

De gebouwen verkeren in een zeer desolate toestand.

blank


Ondergewaardeerd: Vestingwal - Terneuzen
Geplaatst op: 20-03-2011
Status: In behandeling
Plaats: Terneuzen
Omschrijving:

Door de bebouwing rondom dit laatste stuk van de vestiging uit 1598 is bij de bevolking en bezoekers het bestaan onbekend. De bebouwing die na 1830 op en tegen de wal gezet is, is nu eindelijk door de gemeente erkend als zijnde gemeentelijk erfgoed en heeft de naam gekregen van OUDTERNEUZEN. Nadere info is raadpleegbaar op www.oudterneuzen.nlBedreigd: Napoleontische bunker - Oost-Souburg
Geplaatst op: 15-01-2011
Status: In behandeling
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Tussen Schroeweg nrs. 2 en 4 staat een mooi gemetseld aardappelkeldertje (blijkt een kleine bunker te zijn, red.), met hardstenen en ingegoten duimen, maar er staan grote bomen op dus de wortels breken het gebouwtje langzaam af. Aangezien de gemeente Vlissingen rondom het gebouwtje nieuwbouw aan het plannen is, is het maar de vraag of het object daar zal mogen blijven staan.

blank


Bedreigd: Boerderij Vluchtenburg - Oost-Souburg
Geplaatst op: 15-01-2011
Status: In behandeling
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Gekocht door gem. Vlissingen, vorige eigenaar is vertrokken en het pand staat nu leeg. Op erf bevindt zich eveneens een mooi, oud wagenhuis.

blank


Ondergewaardeerd: Grenspaal - Kamperland
Geplaatst op: 06-06-2010
Status: In behandeling
Plaats: Kamperland
Omschrijving:

Op de Onrustdijk, ter hoogte van het Schutegat, op het punt waar de dijk als laatste gesloten is (1846), staat een grenspaal. Op de (natuurstenen)paal zijn geen cijfers of letters te vinden, hebben er waarschijnlijk ook nooit opgestaan. Met deze dijk werd de Onrustpolder ingepolderd. De dijk is omstreeks 1910 opgehoogd.

blank


Bedreigd: Wagenhuis - Axel
Geplaatst op: 30-03-2010
Status: In behandeling
Plaats: Axel
Omschrijving:

1e adres bij binnenrijden Axel vóór Pot, authentiek Zeeuws wagenhuis in zeer slechte staat. Hopelijk knappen de onlangs ingetrokken nieuwe bewoners het op voordat het te laat is!

blank


Bedreigd: Keramisch mozaïek - Kortgene
Geplaatst op: 29-10-2009
Status: In behandeling
Plaats: Kortgene
Omschrijving:

Mozaïek door Andries Minderhout moest van de muur bij restauratie en mocht niet meer terug. Muren blijven afbladderen, mozaïek werd zolang in zoute vochtige toren gezet. Nu gestald bij fam. Pruimboom, Kortgene.

blank


Bedreigd: V.m. Fort Patientie - IJzendijke
Geplaatst op: 10-03-2009
Status: In behandeling
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

V.m. fort Patientie i.d. Clarapolder is niet opgenomen in het project Staats-Spaanse Linies; verdient opwaardering.


De laatste website aanpassingen hebben op 4 december 2018 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.