Alle afgeronde meldingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meldingen die wij hebben mogen ontvangen. Voor het verkijgen van gedetailleerde informatie kunt u de onderlijnde titel van de melding aanklikken. In het submenu links kunt u snel een keuze maken in de te raadplegen meldingen.


Bedreigd: Wegbeplanting populieren - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 03-08-2018
Status: Afgerond
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

Beeldbepalende wegbeplanting dreigt te worden gekapt. Beeld bepalend door hogte en plantafstand. Staat van bomen is dusdanig dat ze bij voldoende onderhoud nog een decenium meekunnenBedreigd: Theepaviljoen Park de Griffioen - Middelburg
Geplaatst op: 11-10-2017
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

eigenaar heeft aanvraag ingediend bij gemeente Middelburg voor aanbrengen trappartij en realisatie toiletten in het theehuisje.

blank


Bedreigd: pompstation Oranjezon - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 14-08-2017
Status: Afgerond
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

dreiging van sloop eind 2017, na oplevering nieuwe opjagerBedreigd: Maquette Verdronken Dorpen - Colijnsplaat
Geplaatst op: 14-07-2017
Status: Afgerond
Plaats: Colijnsplaat
Omschrijving:

Tijdens herstel van de wandelroute zag ik dat de maquette Verdronken Dorpen beschadigd is. Jammer want het is een mooi rustpunt om te zitten. (de panelen achter de zitstoelen zijn wel op orde) Van de vismijn naar de Zeelandbrug, direkt bij begin van de dijk (knpt. 23 Praathuis naar 67 (Zeelandbrug).

blank


Bedreigd: Geschenkwoning - Serooskerke S-D
Geplaatst op: 09-06-2017
Status: Afgerond
Plaats: Serooskerke S-D
Omschrijving:

Er zijn plannen om op het huis een kap te plaatsen van ca. 7,5 meter hoog. Als bouwkundige ben ik van mening dat de huidige fundering hiervoor niet toereikend is. Ook de extra fundering die volgens tekeningen geplaatst zal worden is niet voldoende. Risico is erg groot dat het huis hierdoor zal verzakken en daarnaast tast de hoogte van de kap a) het beeldbepalende aangezicht aan en b) de privacy van omwonenden.Bedreigd: duiker Yerseke - Yerseke
Geplaatst op: 04-05-2017
Status: Afgerond
Plaats: Yerseke
Omschrijving:

Het is het sluitstuk van de afwatering van zuid beveland. En momenteel wordt het gesloopt Melding is te laat binnengekomen om actie te ondernemen. Duiker is inmiddels gesloopt.

blank


Bedreigd: Boerenschuur Grijpskerke - Grijpskerke
Geplaatst op: 09-03-2017
Status: Afgerond
Plaats: Grijpskerke
Omschrijving:

De oude boerenschuur, volgens mij nog behorende bij de voormalige buitenplaats Molembaix is gedekt met Beverstaart of Oestgeester dakpannen waarin aan beide zijden een enorm gat zit.Bedreigd: Boerderij 's-Heer Abtskerke - 's-Heer Abtskerke
Geplaatst op: 09-03-2017
Status: Afgerond
Plaats: 's-Heer Abtskerke
Omschrijving:

En de volgende die wordt bedreigd!

blank


Bedreigd: Boerderij Gapinge - Gapinge
Geplaatst op: 09-03-2017
Status: Afgerond
Plaats: Gapinge
Omschrijving:

Het leed is al weer geschied. Wat heeft de toekomstige tourist nog in Zeeland te zoeken wanneer al deze markante boerderijen verdwijnen.

blank


Overig: Mosselaak TH51 brave hendrik - Warns
Geplaatst op: 11-12-2016
Status: Afgerond
Plaats: Warns
Omschrijving:

Laatste mosselaak die in Zeeland heeft dienst gedaan, gevist.Ondergewaardeerd: Historische schepen -
Geplaatst op: 09-11-2016
Status: Afgerond
Plaats:
Omschrijving:

historische schepen worden bedreigd met bestaansrecht i.v.m. overbodige regelgeving vanuit europa.

blank


Bedreigd: voormalige kleuterschool - sint-maartensdijk
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: Afgerond
Plaats: sint-maartensdijk
Omschrijving:

De voormalige kleuterschool werd na de ramp geschonken door de stichting Radda Barnen - red de kinderen - uit Zweden. Het is een Zweeds houten gebouw berekend op winters met een pak sneeuw, dus met dubbele ramen en een trapje. Van de jaren 50 tot 1972 (?) was het de kleuterschool voor zowel de openbare als christelijke school. Vlakbij stonden ook 2 houten woningen, een groene kruisgebouw en nog een geschonken gebouw. Deze gebouwen zijn langer geleden gesloopt. De gemeente heeft onlangs geld beschikbaar gemaakt om de kleuterschool te slopen.Overig: brug over de Kaai in Sluis - Sluis
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: Afgerond
Plaats: Sluis
Omschrijving:

Gemeente is van plan toestemming te verlening tot de aanleg van een loopbrug over de Kaai in Sluis. Woensdag 12 oktober 2016 om 19.30 uur mag ik gebruik maken van het inspreekrecht bij de vergadering in het Belfort ( commissie Ruimte van de Gemeente). Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Vele inwoners van Sluis zijn er absoluut op tegen dat er een brug komt.

blank


Bedreigd: electriciteitshuisje - Nieuw en Sint Joosland
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw en Sint Joosland
Omschrijving:

Electriciteitshuisje gaat op korte termijn gesloopt worden, aangezien eigenaar Delta onderhoud te duur vindt nu nieuwe electriciteitskasten geplaatst zijn. Gemeente heeft toestemming tot sloop gegeven, aangezien het object geen juridisch beschermde status heeft.

blank


Bedreigd: Klokuurwerk kerken Hulst en Graauw - Hulst en Graauw
Geplaatst op: 31-08-2016
Status: Afgerond
Plaats: Hulst en Graauw
Omschrijving:

Het klokuurwerk van de basiliek in Hulst en waarschijnlijk ook het klokuurwerk van de kerk op Graauw (eveneens een rijksmonument) wordt al sinds jaar en dag niet door de gemeente Hulst onderhouden. De Gemeente heeft indertijd bij de restauratie geclaimd dat de toren haar eigendom is en met de kerk Graauw heeft de gemeente Hulst de afspraak dat zij het onderhoud van de klok voor haar rekening neemt. Met name het uurwerk van de basiliek zou ernstig door roest zijn aangetast. Over het onderhoud van de kerktop Graauw is geen concrete informatie voor handen. Dat de klok van de basiliek nog de uren,kwartieren en het halve uur slaat komt doordat de klok iedere minuut een signaal van een satelliet ontvangt en op die manier wordt de klok aan het werk gehouden. De klok op Graauw zou eveneens per satelliet aan de slag blijven.Bedreigd: RK Kerk Gearadus Majella - Terhole
Geplaatst op: 10-04-2016
Status: Afgerond
Plaats: Terhole
Omschrijving:

In verband met sluiting is (her) bestemming onzeker. Het doel van de Dorpsraad iss het gebouw te behouden voor de gemeenschap in Terhole en dusdanig aan te passen, dat het gebouw geschikt wordt voor sociale en culturele activiteiten, zonder het aanwezige dorpshuis concurrentie aan te doen. Maar de vraag is: hoe organiseer of realiseer je dat?

blank


Bedreigd: Schelphoek - Serooskerke Schouwen
Geplaatst op: 23-03-2016
Status: Afgerond
Plaats: Serooskerke Schouwen
Omschrijving:

Het natuurgebied De Schelphoek ligt aan de zuidkust van Schouwen Duiveland en is ontstaan door de watersnoodramp van 1953. Er ontstond een enorme dijkbreuk. Het is de enige dijkbreuk in Zeeland die in 1953 niet gedicht kon worden. Pas een half jaar na de ramp in augustus 1953 werd het ondergelopen gebied van 520 meter breed met een diepte van 38 meter omsloten door een ruim 4 kilometer lange ringdijk van 235 caissons. Meer dan 200 hectare aan landbouwgrond ging hiermee verloren. De laatst aangebrachte caisson, het Phoenix caisson, steekt nu nog steeds boven de dijk uit en is een mooi uitkijkpunt. Buitendijks, zijn hier duizenden kustvogels. Ook zijn hier bruinvissen te spotten. Het binnendijkse krekengebied, ontstaan door de ramp, is buiten de historie, vooral rijk aan planten en dieren. Dankzij het aanwezige zout in de kreek vriest deze bijna nooit dicht zodat er ook in de winter veel watervogels te zien zijn. In 1956 plantte Staatsbosbeheer een bos, volgens een ontwerp van landschapsarchitect Nico de Jong. De huidige zeedijk en de nollen vormen de ruimtelijke ruggengraat van de Schelphoek. Alle landschapselementen zijn met de dijk verbonden. Binnendijks is de dijk voor een deel omzoomd door het kreekbos en buitendijks ligt de grote wateroppervlakte van de Oosterschelde en de schorren en slikken. Dit maakt de Schelphoek een beschutte plek met daarbij weer een groot contrast tussen de beide zijden van de dijk – het beschutte en gesloten karakter van het kreekbos en het meer open en ruwe karakter van het buitendijkse water van de Schelphoek met de overblijfselen van de werkhaven (van 1967 tot 1986 voor aanbouw van Oosterscheldekering) De Schelphoek maakt deel uit van het Nationaal Park Oosterschelde. De Schelphoek is eveneens Natura 2000 gebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur waarmee de natuur hier zou moeten worden beschermd door Europese regelgeving. Helaas is n deel niet beschermd (o.a. havenplateau) en gemeente en projectontwikkelaars zien hier hun kans. Op dit moment zijn slechts enkele elementen als cultureel historisch waardevol aangemerkt door de gemeente Schouwen Duiveland. Naar onze mening zou het totale Schelphoekgebied als 1 geheel als cultuurhistorisch benoemd dienen te worden. De gehele baai, het totale buitendijkse gebied inclusief de unieke ringdijk en het binnendijkse bos en krekengebied zou niet opengesteld mogen worden voor bebouwing. Dit is de enige plek in Nederland waar nu nog de gevolgen van de Ramp van 1953 zichtbaar zijn. Kijkende vanaf de huidige unieke, 4 kilometer lange, nog onbebouwde ringdijk opgebouwd uit 235 caissons kijkt men uit over de ruime ontstane baai wat voor 1953 nog land was en kijkt men naar de “voormalige zeedijk” die men nooit meer heeft dicht gekregen. Ook fietsend of wandelend over de dijk van de zuidkust van Schouwen ontvouwt het zicht op de nu nog onbebouwde (maar bedreigde) baai van de Schelphoek zich en fiets je voorbij alle landschapselementen. Wij van BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek) vertegenwoordigen op dit moment 1883 mensen, bestaande uit inwoners van Schouwen Duiveland, recreanten en toeristen uit binnen- en buitenland die willen dat het gebied zo blijft als het nu is. Ondanks alle tegenstand vanuit de samenleving wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voorbereid met uitgangspunt bebouwing. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor dit bedreigde maar zeker ook ondergewaardeerde unieke gebied. Met vriendelijke groet, BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek) www.schelphoeknatuurlijk.nl info@schelphoeknatuurlijk.nl

blank


Bedreigd: Hardstenen dijkpalen - Bruinisse
Geplaatst op: 06-03-2016
Status: Afgerond
Plaats: Bruinisse
Omschrijving:

de dijkpalen zijn recent door de gebruiker verwijderd, er liggen nu 4 palen in het gras, één is er gebroken. Ik verwacht dat ze nu snel verdwijnen, haast is geboden.

blank


Bedreigd: Fortificatie Reigerbosch - Axel
Geplaatst op: 02-03-2016
Status: Afgerond
Plaats: Axel
Omschrijving:

Ik was vandaag bij de fortificatie Reigersbos te Axel gemeente Terneuzen en zag dat deze alweer meer uit zijn vorm was. Enkele jaren terug was het nog een weiland, toen kon men de contouren nog mooi zien. Nu wordt het gebruikt als landbouwgrond. Ik ben bang dat deze langzaam zal verdwijnen waardoor een mooie fortificatie uit 1787 zal verdwijnen. Het zou mooi zijn dat deze weer zou ingezaaid worden met gras en als weiland zou worden gebruikt zodat de huidige vorm zou behouden blijven.

blank


Bedreigd: Grafheuvel - Westkerke (Scherpenisse)
Geplaatst op: 01-03-2016
Status: Afgerond
Plaats: Westkerke (Scherpenisse)
Omschrijving:

Monument is bekend onder nummer: id-46035 Het is een grafheuvel (categorie archeologie) Wordt nu aan het zicht onttrokken door beplanting (struiken en bomen) Monument is straks niet meer zichtbaar vanaf openbare weg. Eigenaar heeft het in het verleden gekocht met de daarbij behorende beperkingen inzake een monument, maar houdt zich daar niet meer aan en richt het in als zijnde behorend bij hun tuin en soms als parkeerplek. Dit alles lijkt mij niet aanvaardbaar,zeker omdat het ook nog is gelegen aan een fietsroute!

blank


Ondergewaardeerd: slot Oostende - Goes
Geplaatst op: 25-02-2016
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

archeologische resten van het oude slot worden bewaard maar mogelijk bedreigd door nieuwbouw. Vrees voor niet voldoende zichtbaar voor publiek door nieuwe bestemming.

blank


Bedreigd: Woonhuis Brum - Sas van Gent
Geplaatst op: 05-02-2016
Status: Afgerond
Plaats: Sas van Gent
Omschrijving:

De voorgevel van dit uit 1908 daterend woonhuis, is in slechte conditie. Kozijnen en balkenpartij aan de buitenkant zijn rot Stenen van glazuur aan het verweren.Bedreigd: Der Boede - Koudekerke
Geplaatst op: 26-01-2016
Status: Afgerond
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

Wijziging bestemmingsplan gemeente Veere om alleen het gebouw en de 4 zichtlanen te behouden. De rest van de klassieke tuin zal dan in percelen verkocht kunnen worden om er villa's op te bouwen, bomen te kappen, enz., waardoor 'het doek valt' voor deze historische buitenplaats.Ondergewaardeerd: Muraltmuur De Paal - De Paal
Geplaatst op: 23-01-2016
Status: Afgerond
Plaats: De Paal
Omschrijving:

op het einde van de dijk tussen Melopolder en Kleine Molenpolder tegenover de huidige zeedijk bevindt zich een stukje Muraltmuur, 2 platen met een steun voor de 2 platen, en een voetstuk.het geheel wordt aan het oog onttrokken door grasBedreigd: Bomenkap Tholen - Tholen
Geplaatst op: 17-01-2016
Status: Afgerond
Plaats: Tholen
Omschrijving:

Gemeente Tholen wil 5 gezonde populieren kappen i.v.m. de herinrichting van de Eendrachtsweg. De herinrichting start echter op een andere plek dan aangegeven waardoor deze 5 bomen buiten het plangebied vallen. De bomen vallen onder beschermd stadsgezicht en hebben aantoonbaar cultuurhistorische waarde waardoor kap onevenredige schade toebrengt aan het beschermd stadsgezicht.

blank


Ondergewaardeerd: Klinkerweg Heille - Heille
Geplaatst op: 30-11-2015
Status: Afgerond
Plaats: Heille
Omschrijving:

De Heilleweg tussen Heille en Vlaams Middelburg is een van de weinige overgebleven klinkerwegen in Zeeland. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde verdient de weg enige aandacht en waardering.

blank


Ondergewaardeerd: Noodwoningen Nieuw Haamstede - Nieuw Haamstede
Geplaatst op: 27-11-2015
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw Haamstede
Omschrijving:

Op Schouwen zijn talloze voormalige houten noodwoningen, gebouwd na de Watersnood van 1953, al gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Als we niet uitkijken verdwijnen deze tastbare herinneringen aan de grootste natuurramp in Zeeland op den duur allemaal. De nog resterende verdienen het tot monument te worden verklaard.Overig: De wallen van Aardenburg - Aardenburg
Geplaatst op: 05-10-2015
Status: Afgerond
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Op de wallen wordt er grond afgegraven en daar wordt zand op gestort. Er wordt een afrastering geplaatst rondom de zandbak; dit alles in strijd met het bestemmingsplan. Er is nu een paardenbak op de wallen en deze wordt ook als zodanig gebruikt. De gemeente Sluis neemt genoegen met de toezegging van de veroorzaker om de zandbak in te zaaien met gras. Volgens de gemeente Sluis wordt zodoende de oude situatie zo ver als mogelijk in de oude staat hersteld. Gemeente Sluis zal niet handhavend optreden.

blank


Ondergewaardeerd: Westkade - Sas van Gent
Geplaatst op: 30-09-2015
Status: Afgerond
Plaats: Sas van Gent
Omschrijving:

Rijkswaterstaat gaat eerdaags aanvangen met het ophogen van de historische kade aan de Westkade te Sas van Gent, dmv een simpel gemetseld 40cm hoog muurtje (zonder rekening te houden met de historie van de site)

blank


Bedreigd: Zeevaartschool Praktijkgebouw - Vlissingen
Geplaatst op: 09-07-2015
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Ondanks een toezegging van de gemeente Vlissingen dat de voorgevel van het praktijkgebouw van de voormalige Zeevaartschool behouden zal blijven, is er nu een plan in ontwikkeling voor volledige sloop en nieuwbouw. In een gesprek tussen de gemeente Vlissingen en Heemschut is deze toezegging gedaan en zal de karakteristieke gevelwand aan de Boulevard Bankert niet worden aangetast. Nu blijkt dat deze toezegging geen enkele waarde heeft gehad en het deel van de Zeevaartschool op nr. 154, waar Heemschut indertijd de gemeentelijke monumentenstatus voor heeft aangevraagd zal worden vervangen door een eerder ontworpen torengebouw van Wytze Patijn of iets wat daarop lijkt. Dit druist in tegen de strekking van de nieuwe monumentenwet, waar het monument, de Zeevaartschool op nr. 156 in zijn omgeving centraal wordt geplaatst. Het realiseren van de voorgenomen nieuwbouw van de Hogeschool Zeeland is goed mogelijk zonder dat de voorgevel geweld wordt aangedaan. Dit kan door de uitbreiding te projecteren op de aansluitende vrije grond aan de landzijde; dan behoeft deze niet hoger te worden dan de bestaande voorgevel. Zelfs als dat wel noodzakelijk zou zijn dan kan met een of twee verdiepingen extra het karakteristiek aanzicht van Boulevard Bankert behouden blijven.

blank


Bedreigd: Ravesteijnplein en omgeving - Vlissingen
Geplaatst op: 09-07-2015
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Bedreiging door sloop t.b.v. nieuwbouwplannen Ravesteijnplein en omgeving: Arbeidstraat 1 t/m 27, Nieuwe Bonedijkelaan 52 t/m 150, Hogeweg 46 t/m 72, Schuitvaartgracht 147 t/m 251 en Ravesteijnplein 1 t/m 52. Het gaat hier om 131 sociale woningen, in het bestemmingsplan aangetekend met cultuurhistorische waarde.

blank


Bedreigd: Stoomspoorhijskraan Schelde 38 - Goes/Hulst
Geplaatst op: 29-04-2015
Status: Afgerond
Plaats: Goes/Hulst
Omschrijving:

Een belangrijke kans dreigt aan Vlissingen voorbij te gaan. Voorgeschiedenis: Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Schelde in 1975 besloot de directie op advies van bedrijfsarts Jan Stumphius, de twee laatste uit 1948 en door de KMS zelf ontworpen en in eigen beheer gebouwde stoomhijskranen een museale bestemming te geven. De ene spoorkraan, genaamd “Schelde 39” belandde bij de stoomtrein Hoorn- Medemblik en de andere kraan “Schelde 38”werd geschonken aan de Stoomtrein Goes- Borsele (SGB). Hiermee werd het voortbestaan van een belangrijk stuk industrieel erfgoed gewaarborgd. Overdracht Kort na de overdracht van de spoorkraan 39 werd in Hoorn begonnen met de restauratie. Al snel was deze kraan bedrijfsvaardig. Het herstel van de kraan ‘Schelde 38’ in Goes liet op zich wachten en de kraan werd in onderdelen opgeslagen. De waardevolle hijskraan ‘Schelde 38’ zou goed tot zijn recht komen op de nog bestaande spoorrails als monument voor een roemrucht scheepsbouwverleden in Vlissingen. Voormalig chef en personeelsleden van de algemene onderhouds afdeling van de werf ,die de kranen onderhielden, alsmede de voormalige kraanmachinist hebben hun steun reeds toegezegd. Kortom de komst van deze kraan zou een logische stap zijn in de ontwikkeling van het Schelde terrein als maritieme stadswijk. Verschillende partijen hebben pogingen gedaan om de kraan uit Goes naar Vlissingen te halen. • Een motie van de POV op twee februari 2012 • Poging van Dhr. Gerard Aarden om de kraan te kopen van de SGB • Brief namens bestuur Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen aan de SGB. Onderwerp: blijk van interesse in Spoorkraan 38. Helaas leverden deze acties niets op. De kraan bleef in onderdelen in Goes. Tijd dringt Geheel onverwachts is de spoorkraan 38 vorige week voor schroot aangeboden. Belangrijke onderdelen van de kraan zijn vanmorgen tijdelijk van de shredders gered. Hierdoor zijn wij nu zeer dringend op zoek naar hulp en financiële steun om de kraan voor de oud-ijzerprijs van de schroothandelaar te kopen, zodat dit Vlissings scheepsbouw symbool van de ondergang gered kan worden. Alle hulp is welkom. Al betreft het slechts een steunbetuiging. De tijd dringt.

blank


Bedreigd: Vlietberg 's-Heer Arendskerke - 's-Heer Arendskerke
Geplaatst op: 23-03-2015
Status: Afgerond
Plaats: 's-Heer Arendskerke
Omschrijving:

Er is door de speeltuin vereniging een hoge houtwal opgericht: 1,20m. Met houten palen in de grond, terwijl in de vergunning staat < 60cm , gevlochten en niet verankerd in de grond.Ondergewaardeerd: Topgeveltje Paspoortstraat - oost souburg
Geplaatst op: 16-02-2015
Status: Afgerond
Plaats: oost souburg
Omschrijving:

Een mooi topgeveltje in ijselsteentjes opgetrokken,met een boeren vlechtwerk erin gemetseld. met het originele dak. Nog altijd origineel bewaard gebleven. Maar het valt totaal niet op zo tussen de woningen,dus hoop ook dat het nog lang zo bewaard zal blijven, en dat het object op deze manier wat bekender zal worden! Ik wil er gelijk bij vermelden dat het cafe het jagertje en andere gebouwen jammer genoeg gesloopt zullen worden ,maar dat dat dus incl .een oud zijmuurtje is wat je naast de poort naar de buitenplaats op een oude gravure ook al ziet staan,ook opgetrokken uit ijselsteentjes met 2 muurankertjes waar vroeger een ouder dak op heeft gezeten!

blank


Bedreigd: Bietenhaventje Waarde - Waarde
Geplaatst op: 14-02-2015
Status: Afgerond
Plaats: Waarde
Omschrijving:

Door aanslibbing dreigt de haven volledig dicht te slibben. Gevolg zal begroeing zijn en verdwijning van een van de zeldzame bietenhaventjes. Momenteel wordt jaarlijks door 6 vrijwilligers op eigen kosten de slib min of meer verwijderd. Door hoge bemonsterings kosten van het slib wordt het onmogelijk gemaakt voor vrijwilligers dit te blijven doenBedreigd: Agrarisch gebouw - Biervliet
Geplaatst op: 05-11-2014
Status: Afgerond
Plaats: Biervliet
Omschrijving:

Huis in sterk vervallen toestand. Zal worden gesloopt volgens een familielid van de vroegere bewoner. (Fam Cuelenare te Biervliet)

blank


Bedreigd: Bomenrijen Vogeldijk kanaal Walcheren -
Geplaatst op: 30-10-2014
Status: Afgerond
Plaats:
Omschrijving:

Op de Vogeldijk, tussen het kanaal door Walcheren en de spoorlijn, op het traject Middelburg/Souburg, is de beheerder van plan de 3 bomenrijen te rooien. Dit is, samen met de overzijde van het kanaal, een landschappelijke waardevolle en historische groene beplanting met een herkenbare identiteit en heeft een zeer grote verbeeldingskracht voor de gebruikers, omwonenden, toeristen en passanten. Door deze ingreep zal de landschappelijke structuur verdwijnen, de spoorlijn en bebouwing komen in het zicht en de luwte van het wandelgebied op het jaagpad is verdwenen. Onze stichting pleit er voor om in samenspraak een rij abelen tegen het spoor en de slechte bomen op de dijk te rooien. De stichting vraagt u uw licht te laten schijnen en mogelijk andere partijen te attenderen op het voorgenomen rooien van de abelen. Binnenkort heeft de stichting, bij monde van de voorzitter en ik, een gesprek met de Provincie hierover. Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet,Bedreigd: Boerenschuur Scharendijke - Scharendijke
Geplaatst op: 27-08-2014
Status: Afgerond
Plaats: Scharendijke
Omschrijving:

Deze boerenschuur in Scharendijke gaat naar alle waarschijnlijkheid gesloopt worden. Volgens mijn informatie heeft de Gemeente Schouwen-Duiveland hier 3 weken geleden al toe besloten. Gezien de cultuurhistorische waarde hoop ik dat u sloop kunt voorkomen. Een aantal lokale ondernemers heeft al een plan om het object een maatschappelijke functie te geven. Deze plannen zijn al uitgewerkt.Ondergewaardeerd: Plattedijk - AXEL gem Terneuzen
Geplaatst op: 09-07-2014
Status: Afgerond
Plaats: AXEL gem Terneuzen
Omschrijving:

Waard om bewaard te worden in de huidige staat. -Kinder kopjes ( kasseien) -Basalt kantstenen -Juiste ronding van het wegdek voor boerenwagens. Landelijk uitstraling met bomen

blank


Overig: Tiendepaal Oostburg - Middelburg
Geplaatst op: 08-07-2014
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Deze historische Tiendepaal weer beschadigd nadat hij in 2011 is herplaatst en hersteld door het Waterschap, volgens mij zijn er nu weer werkzaamheden geweest en is de paal weer beschadigd maar of dit door de werkzaamheden is gebeurt kan ik niet bevestigen. Misschien is het goed de paal nogmaals te verplaatsen ca 200 cm van de weg af.

blank


Overig: Cornelia Quackhofje - Vlissingen
Geplaatst op: 04-07-2014
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Twee oude groene buitenlantarens, boven de poort en op het hofje, zijn weg gehaald 3 maanden geleden. Er hangen nu twee rare lampen die niet in het geheel van de oudheid passen. Heb melding gemaakt via de telefoon deze week met de gemeente van dit euvel. Zouden ze doorgeven. Graag onze oude lantaren terug nog voor de open monumentendag graag.

blank


Overig: Weyde Line - nieuwerkerk
Geplaatst op: 04-06-2014
Status: Afgerond
Plaats: nieuwerkerk
Omschrijving:

boerderij is van tenminste 1870. Heeft 7 maanden na feb 1953 in het water gestaan. Wat zijn hierdoor de gevolgen in de nabije toekomst ?Bedreigd: Hof Driewegen - Grijpskerke
Geplaatst op: 14-05-2014
Status: Afgerond
Plaats: Grijpskerke
Omschrijving:

De erfonderdelen zijn een paar jaar geleden gerestaureerd met behoud van cultuurhistorische waarden. Een aantal maanden geleden is men opnieuw gestart met aanpassingswerkzaamheden, hierbij zijn de cultuurhistorische waarden van met name het woonhuis al grotendeels verloren gegaan. Waarom deze omslag en is het buitengebied welstandsvrij in de gemeente Veere?

blank


Ondergewaardeerd: vliegveld Haamstede - Burg-Haamstede
Geplaatst op: 22-04-2014
Status: Afgerond
Plaats: Burg-Haamstede
Omschrijving:

Ik was op 10 mei 1940 als 20-jarige sergeant van de LuchtVaart Afdeling (LVA) ingedeeld bij de bemanning van het vliegveld Haamstede. Op 10 mei werd door de Duitse Luchtmacht de grote hangar en de buitenstaande militaire vliegtuigen grondig vernield. Wie weet het nog? Daarom mijn wens: Maak een bord met de korte geschiedenis van het veld en plaats dit bij de huidige ingang. De plaats waar het huidige clubhuis staat van de zweefclub is op het fundament van de hangar. Waarom geen geschiedkundige aanduiding?

blank


Overig: Pand Coosje Buskenstraat - Vlissingen
Geplaatst op: 10-04-2014
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

pand staat al circa zes jaar te koop en gaat er steeds slechter uit zien. Zou enorm opknappen als er eens een hogedruk-spuit op gezet zou worden om al die losse verfbladders te verwijderen. Was vroeger (zie foto's gemeente-archief) een van de meest markante huizen in deze straat.

blank


Bedreigd: Heggen Nationaal Landschap - Middelburg/Vlissingen
Geplaatst op: 28-02-2014
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg/Vlissingen
Omschrijving:

Sinds een aantal dagen worden gedeelten van de heggen die al decennia dienen als wegbeplanting op de aangegeven wegen 'gemillimeterd'. Dit levert op deze plekken een flinke kaalslag op, daarbij wordt de structuur van het kenmerkende heggenlandschap geweld aangedaan. Is dit een gevolg van bekabeling door de Delta, of is er een andere reden voor te geven. Bij het Waterschap kon men vandaag geen antwoord hierop geven.

blank


Ondergewaardeerd: Transformatorstation - Westdorpe
Geplaatst op: 28-02-2014
Status: Afgerond
Plaats: Westdorpe
Omschrijving:

De vergunning voor het bouwen van dit trafostation is afgegeven op 4 april 1922 door de gemeente Westdorpe. In 1963 is dit station uit bedrijf genomen en heeft jaren gediend voor opslag van oud papier. In 2007 is het trafohuisje hersteld met medewerking van de gemeente Terneuzen en SLZ. Nu is het dakje aan vernieuwing toe waarvan de kosten ca 6000 euro zullen bedragen. Het is het oudste trafo station van Zeeland, ontworpen door de bekende architect Abel Antoon Kok geboren te Dordrecht. Kees Keller was de tekenaar van het transformatorhuisje te Westdorpe. In Westdorpe is het bouwwerkje een uitzondering op de traditionele stijl. Dit transformatorhuisje in sobere Art Deco stijl, is een zeldzaamheid en moet zeker behouden blijven. Het had een ondergrondse kabelaansluiting.

blank


Bedreigd: Roeper strand De Kaloot - Borsele
Geplaatst op: 11-12-2013
Status: Afgerond
Plaats: Borsele
Omschrijving:

De Roeper aan het strand van De Kaloot diende in de vijftig-zestiger jaren om met een baken en een geluidsinstallatie de scheepvaart te waarschuwen voor de ligging van de elektriciteitskabel vanaf de Kaloot op Zuid-Beveland naar Zeeuws Vlaanderen. Momenteel is er nogal verval waarneembaar en verdient bescherming voor verder verval

blank


Ondergewaardeerd: Transformatorstation - Vlissingen
Geplaatst op: 03-12-2013
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

staat er al lang toen ik nog op de oude school ging is ruim 55 jaargeleden het staat achter een fiets-brommerzaak van de scheldestraat het is wit PEZM staat er boven Het bouwjaar is 1935, gebouwd door K. van Rooijen uit Westkapelle voor 1024 gulden. Het type is 3 K.L. 2 T dit is een afwijkend type.Bedreigd: Veerhuis (restaurant) - Wolphaartsdijk
Geplaatst op: 15-10-2013
Status: Afgerond
Plaats: Wolphaartsdijk
Omschrijving:

Aanvraag tot sloopBedreigd: waarnemingspost - tussen Krabbendijk en Woensdrecht
Geplaatst op: 14-10-2013
Status: Afgerond
Plaats: tussen Krabbendijk en Woensdrecht
Omschrijving:

Al jarenlang staat eenzaam boven op een dijk, zie kaartjes, een kleine bouwval. Bij de boerderij Hildernisse staat een infobord waarop de betekenis van dit kotje staat beschreven. Het blijkt een waarnemingspost te zijn uit de oorlog. Bij boerderij Hildernisse staat een soortgelijk object "Scheldevanger" nu netjes gerestaureerd, om jaloers op te worden! Kan er aandacht gevraagd worden voor dit stukje erfgoed?Bedreigd: Kerktoren en kerk St Anna ter Muiden - Sluis (Sint Anna ter Muiden)
Geplaatst op: 04-10-2013
Status: Afgerond
Plaats: Sluis (Sint Anna ter Muiden)
Omschrijving:

Gemeente Sluis overweegt herbestemming toren en kerk. Gezien de megalomanie van eerdere, mislukte, projecten (Euregiotuin, Sluis aan zee) vrees ik dat er onherstelbare schade zal worden toegebracht aan dit monument.

blank


Bedreigd: Boom en grafmonument Mozes kerk - biezelinge
Geplaatst op: 06-08-2013
Status: Afgerond
Plaats: biezelinge
Omschrijving:

monumentale boom in grafmonument dat al enkele honderden jaren bestaat en waar nu een kapvergunning voor is aangevraagd. Bij kap van de boom zal ook het grafmonument aangetast worden.Overig: Grafsteen vondst - Vlissingen
Geplaatst op: 26-07-2013
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

deel van grafsteen gevonden bij renovatie

blank


Bedreigd: Weegbrug bij Haventje Viane - Ouwerkerk (Duiveland)
Geplaatst op: 08-07-2013
Status: Afgerond
Plaats: Ouwerkerk (Duiveland)
Omschrijving:

De weegbrug was vroeger in gebruik bij het vervoer van agrarische producten via het haventje van Viane.Ondergewaardeerd: Woonhuis/Vakantiewoning - Veere
Geplaatst op: 06-06-2013
Status: Afgerond
Plaats: Veere
Omschrijving:

het monumentenregister vermeld 'vermoedelijk vroeg 19e eeuws' het is echter vrijwel zeker in 1513 gebouwd in opdracht van het kerkbestuur door Rombout KeldermansOverig: Omwalling Gemeente Goes - Goes
Geplaatst op: 16-05-2013
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

Vrijwel alle bomen en struiken zijn weggehaald. Een deel van het talud is afgegraven voor een vlak stuk bij het water wat chaotisch is afgezet met planken. Dit wordt het begin voor het aanleggen van een vlonder/steiger. Bovenop het talud is aan de kerkzijde een groot terras gemaakt met ontsierend meubilair. Aan de woningzijde is op het stadswallengebied een te grote omheinde privetuin gemaakt. De tuin is zo groot dat de oevers te steil zijn geworden. Op het stadswallengebied is een trampoline gemaakt waarvoor een diepe put gegraven is naast een monumentale boom. Door bovengenoemde zaken wordt het beeldbepalende beschermd stadsgezicht verziekt.Overig: westerkerk - Goes
Geplaatst op: 16-05-2013
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

Stuk muur aan de kant van de westsingel is clandestien gesloopt. Hierachter en ervoor is een groot terras gemaakt met daarop ontsierend meubilair. Het zicht op de westerkerk wordt hierdoor verziekt.Bedreigd: Praktijkgebouw van De Zeevaartschool - Vlissingen
Geplaatst op: 28-04-2013
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Met dit bericht wil uw aandacht vestigen op het plan van de Hogeschool Zeeland om het praktijkgebouw van de Zeevaartschool te slopen. De HZ wil op dit kavel een studentenflat realiseren. Het karakteristieke aangezicht van dit vooroorlogse gebouw verdient het wat mij betreft echter om behouden te worden.

blank


Bedreigd: Watertoren - Vlissingen
Geplaatst op: 16-12-2012
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

De toren bevindt zich in zeer slechte staat. Al minstens 20 jaar is hier geen onderhoud aan gepleegd. De kozijnen zijn verrot, er is ernstige betonrot en het zinkwerk aan de koepel laat los. Enkele ramen hebben er maandenlang uitgelegen en zijn met zeer goedkoop materiaal vervangen (dat totaal niet bij de stijl van de andere ramen past). Er zitten meterslange scheuren in de buitenmuur. De voordeur is ooit geforceerd geweest toen huurders de sleutel kwijtgeraakt waren, dit is ook nooit goed hersteld. Wij vragen ons ook af hoe het met de veiligheid gesteld is, wij hebben een aantal jaren geleden de toren namelijk van binnen bezichtigd, toen deze te koop was. Gammel trapje naar het torentje. Huurders klimmen regelmatig naar het torentje (waar overigens geen valbescherming o.i.d. aanwezig is) en beseffen niet wat voor risico ze lopen. We vragen ons af of de woning aan de verhuurvoorschriften voldoet. De zinken dakplaten op de koepel, dreigen bij de eerstvolgende storm naar beneden te gaan vallen. Wij hebben tevens de volgende melding op deze site gezien en staan hier volledig achter: http://www.meldpunterfgoedzeeland.nl/meldingen/321/watertoren

blank


Bedreigd: Park Welgelegen - Serooskerke
Geplaatst op: 12-11-2012
Status: Afgerond
Plaats: Serooskerke
Omschrijving:

Gemeente veere wil door het park een fietspad aanleggen dat de parkstructuur ernstig aantast. Gemeente heeft geen historisch onderzoek laten verrichten.Ondergewaardeerd: Vml. Bibliotheek Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen - Middelburg
Geplaatst op: 01-11-2012
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Meerdere keren beheerders gewezen op ernstige lekkage/verstopping hemelwater afvoer ( inwatering, algengroei) zijgevel Wagenaarstraat. Toestand verslechtert al geruime tijd, geen afdoende actie.Overig: regenbak - Mariekerke 10 Veere
Geplaatst op: 23-10-2012
Status: Afgerond
Plaats: Mariekerke 10 Veere
Omschrijving:

Regenbak behorende bij oude arbeiderswoning. 19e eeuw. De woning wordt binnekort gesloopt, de regenbak blijft behouden.

blank


Bedreigd: Watertoren - Vlissingen
Geplaatst op: 06-08-2012
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Wij wonen al 21 jaar in de Badhuisstraat en kijken schuin op de watertoren. Als we de hond uitlaten lopen we er altijd langs. In die 21 jaar heb ik nog nooit een schilder of anderzins onderhoud zien plegen. Ik vraag mij dan ook af of de eigenaar hier subsidie voor krijgt, en als het niet aan de toren wordt besteed aan wat dan wel......

blank


Overig: Windmolentje - Goes
Geplaatst op: 18-06-2012
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

In goede staat.

blank


Bedreigd: Oostelijke loswal haven Burghsluis - Burgh-Haamstede
Geplaatst op: 31-05-2012
Status: Afgerond
Plaats: Burgh-Haamstede
Omschrijving:

In het kader van de dijkverzwaring wil men deze oude loswal in zijn geheel laten vervallen.

blank


Bedreigd: vml. Café 't Jagertje - Oost-Souburg
Geplaatst op: 23-05-2012
Status: Afgerond
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Voormalige dienstwoning van de buitenplaats Doornlust. Op de gravure de verdwenen toegangspoort tot de buitenplaats en daar net achter de dienstwoning rond 1750. Het 17e eeuwse pand, met aanbouwen uit de 18e en 19e eeuw, heeft bijna twee eeuwen lang dienst gedaan als herberg (lokaal bekend als vm. café 't Jagertje) en was tot een jaar of vijf geleden het woonhuis van Joos Bakker, actief in de Souburgse ringrijdersvereniging. Zijn schuur deed tijdens wedstrijden dienst als dranklokaal. Thans bestaan er plannen het complex(je) te slopen en er een appartementenblok van vier woonlagen neer te zetten. Gezien de beeldbepalende locatie (tegenover de NH kerk) en de cultuurhistorische waarde van het pand zeer onwenselijk.

blank


Ondergewaardeerd: vml. Spoorlijn Mechelen - Terneuzen - diverse locaties
Geplaatst op: 09-05-2012
Status: Afgerond
Plaats: diverse locaties
Omschrijving:

In Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn op diverse plekken nog restanten rails en bielzen te vinden van de spoorlijn Mechelen - Terneuzen, totaan de bosrand bij Clinge. Over een gedeelte loopt het wandelnetwerk van de Prov. Zeeland. Op het stukje tussen knooppunt 60 en 61 van het provinciale wandelnetwerk (bij Clinge) liggen nog vele bielzen die op de koppen bedekt zijn met mooi groen mos en het pad is overgroeid met bomen, een prachtige natuurlaan met veel historie.

blank


Bedreigd: Pand - Terneuzen
Geplaatst op: 24-04-2012
Status: Afgerond
Plaats: Terneuzen
Omschrijving:

17e eeuw pand aan de Noordstraat in Terneuzen (tegenover het oude stadhuis) zou aanvankelijk worden verbouwd. Helaas is dat nu volledige sloop geworden. De gevelsteen uit 1646 schijnt wel verwijderd te zijn. Bij sloopwerkzaamheden waren er oude kloostermoppen zichtbaar. Pand stond mogelijk op nog oudere funderingen. Er wordt nu behoorlijk gegraven op deze plaats die midden in het AMK gebied is. Naar mijn mening zou er voordat er verder wordt gegaan met de werkzaamheden eerst een archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden.

blank


Bedreigd: Boerderij Klaverwijk - Arnemuiden
Geplaatst op: 28-03-2012
Status: Afgerond
Plaats: Arnemuiden
Omschrijving:

Voor de vervallen, maar authentieke bebouwing op dit erf is begin maart jl. een sloopvergunning verleend. In geval dat sloop onvermijdelijk is, zou toch op zijn minst een bouwhistorische opname van dit karakteristieke erf (bebouwing en het groen) uitgevoerd moeten worden.

blank


Bedreigd: 't Buitenverblijf - Middelburg
Geplaatst op: 14-03-2012
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Vooral vanaf de stadszijde van dit voor Middelburg unieke gebouw is redelijk goed te zien dat de staat van vooral het dak te wensen overlaat. Het houtwerk aan de bolwerkzijde is ook in slechte staat van onderhoud.

blank


Bedreigd: Woonhuis - Noordgouwe
Geplaatst op: 07-03-2012
Status: Afgerond
Plaats: Noordgouwe
Omschrijving:

Verkopend makelaar stelt dat sloop eerste optie is. Het pand is echter onderdeel van het beschermd dorpsgezicht van Noordgouwe. Het zou in korte tijd al het derde waardevolle object zijn dat gesloopt zou worden.

blank


Bedreigd: Duiker - Zuidzande
Geplaatst op: 25-02-2012
Status: Afgerond
Plaats: Zuidzande
Omschrijving:

Gemetselde duiker op positie waar vroeger een weg lag. Oude weg is nog zichtbaar, in ieder geval ook op kaarten van 1811-1832 van het kadaster.

blank


Ondergewaardeerd: Lange Jan - Middelburg
Geplaatst op: 17-01-2012
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Op de Lange Jan zijn in de jaren tachtig van de 20e eeuw twee zendantennes geplaatst in de kroon. De lokale omroep die ze destijds liet plaatsen had geen geldige vergunning, maar toch werden ze geplaatst en gedoogd. Op 1 Maart 2011 is de lokale omroep gestopt en nog steeds staan de antennes in de kroon. Het zou mooi zijn nu de omroep niet meer bestaat en de antenne dus niet meer gebruikt wordt deze van het monument te verwijderen. http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/lokale-omroep-cool-fm-stopt-met-uitzenden

blank


Bedreigd: Karolingische Burg - Oost-Souburg
Geplaatst op: 07-01-2012
Status: Afgerond
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Nieuwe plannen voor ringwalburg Oost-Souburg. OOST-SOUBURG - De Stichting Vrienden van de Karolingische Burg in Oost-Souburg is bezig met een inventarisatie van plannen voor nieuwe activiteiten op de historische ringwalburg. De inventarisatie wordt gemaakt in reactie op een voorstel dat CDA-fractievoorzitter en Souburger Rijnco Jan Suurmond in juni vorig jaar lanceerde. Hij vond dat er veel te weinig met de burg gebeurt en zag allerlei mogelijkheden: verdeel het cirkelvormige terrein in vier kwarten en bouw in twee ervan tribunes, in een derde een scheepsmodel en leg in het vierde parkeerplaatsen aan. Volgens voorzitter Ko Hamelink wil de stichting enerzijds de historische belangen van de ringwalburg beschermen maar anderzijds ook het gebied praktisch gebruiken. Als de inventarisatie klaar is, wordt die voorgelegd aan de gemeente. Voor verdere informatie: www.vlissingen.nl/Vlissingen-Promotie/Toerisme/Wegwijzer/Stadsplekjes/Karolingische-burg.htm

blank


Overig: Bunkertjes Philippine - Philippine
Geplaatst op: 24-12-2011
Status: Afgerond
Plaats: Philippine
Omschrijving:

Twee Vf (Velsträkt feldmässig) bunkertjes uit WO II. Het is een observatiepost en een tobroek. Beide zijn deze zomer toegankelijk gemaakt, met toestemming van het waterschap, door vrijwilligers en met steun van SLZ. Als vrijwilliger is het onmogelijk om in mijn eentje dit gebied rond deze bunkers te onderhouden en verder in stand te houden en daarvoor de kosten te dragen. Toch zou ik graag zien dat deze objecten bewaard blijven voor de toekomst.

blank


Bedreigd: voormalig Stadhuis Terneuzen - Terneuzen
Geplaatst op: 06-12-2011
Status: Afgerond
Plaats: Terneuzen
Omschrijving:

Het pand wordt momenteel geheel gestript aan de binnenzijde.

blank


Ondergewaardeerd: Woonhuis - Middelburg
Geplaatst op: 26-11-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Wellicht de oudste gevel in Middelburg-stad. Het bijzondere is dat de gevel geen voordeur heeft. Restauratie zou een aanwinst zijn.

blank


Bedreigd: Boerderij Moesbosch - Koudekerke
Geplaatst op: 25-11-2011
Status: Afgerond
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

Ik heb een vraag over de landbouwschuur van Moesbosch. Het koetshuis, het woonhuis, en overige is nog intact. Helaas is dit complex enige tijd geleden overgekocht door de intratuin te koudekerke, die de mooie schuur met nog een origineel rieten dak langzaam in elkaar laat zakken. Als buurtbewoner doet me dat veel pijn, gezien de vele historie die hieraan ten grondslag ligt.. Mijn vraag is of wij hier iets tegen kunnen doen, zodat deze schuur en dus het geheel kompleet kan blijven ?

blank


Bedreigd: Duiker - Goes
Geplaatst op: 08-11-2011
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

Duiker is nodig aan herstel toe.

blank


Bedreigd: Bietenhaventje - Waarde
Geplaatst op: 26-10-2011
Status: Afgerond
Plaats: Waarde
Omschrijving:

Waarde, in de gemeente Reimerswaal, heeft een klein haventje waar vroeger bieten verscheept werden en bietenpulp voor winterbeestenvoer gelost werd. Het is reeds aan de noordzijde enorm verkleind door de eertijdse dijkversterkingen. Momenteel heeft het waterschap plannen gemaakt om de zuidzijde van het haventje, dat nog steeds origineel is, te versterken door een talud (lees helling) aan de zuidzijde aan te brengen. Dit heeft dan tot gevolg dat er practisch niets van het originele haventje overblijft. Namens vele Waardenaars die het haventje aan het hart gaan en vinden dat het bij het cultureel erfgoed behoort, wil ik u verzoeken om eens een kijkje te komen nemen hoe het is en wat het in de toekomst zal gaan worden. Ons idee is simpel: Breng aan de zuidzijde een verticale damwand aan die de bestaande zijde ondersteund en verdere uithollingsproblemen van die kant voorkomt. Op deze wijze zou het haventje voor zover mogelijk in de originele staat blijven bestaan en een blijvende trekpleister vormen voor de bezoekers en amateur fotografen die dit soort haventjes als toeristische attracties beschouwen.

blank


Overig: Geveldetail woonhuis - Middelburg
Geplaatst op: 20-10-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

In goede staat.

blank


Bedreigd: Woonhuis - Middelburg
Geplaatst op: 05-10-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Het pand staat al jaren leeg en verkeert in een desolate toestand. Geen sieraad in de stad.

blank


Ondergewaardeerd: Brug Vogelfort - Hengstdijk
Geplaatst op: 05-10-2011
Status: Afgerond
Plaats: Hengstdijk
Omschrijving:

Hierbij een melding van een vergeten “monument” nabij het dorp Hengstdijk in oost Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de jaarsteen die het geheel bekroont stamt de brug uit het einde van de 17de eeuw. Deze brug is een oude toegangsroute om vanaf de oude haven van Hulst in de iets ten oosten hiervan gelegen kreek De Vogel te komen. De ligging van de brug doet vermoeden dat deze ook deel uitmaakt van het voormalig Vogelfort. De huidige staat van de brug lijkt erop te duiden dat we hier te maken hebben met een vergeten monument. (Zeker aangezien de toegang tot de poort zeer recent deels dichtgestort is als gevolg van de uitbreiding van een tuin.)

blank


Bedreigd: Landbouwschuur - Middelburg
Geplaatst op: 19-09-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

De schuur, gelegen aan de Noordweg te Middelburg (beschermd stadsgezicht) is inmiddels door de eigenaar gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Schande !

blank


Bedreigd: Schuur van boerderij Groote Geere - Oostkapelle
Geplaatst op: 19-09-2011
Status: Afgerond
Plaats: Oostkapelle
Omschrijving:

Monumentale schuur, welke in het verleden al diverse veranderingen/aanpassingen heeft ondergaan. Bakkeet, wagenhuis en varkenshok van de boerderij al eerder verdwenen.

blank


Bedreigd: Boerderij - Kwadendamme
Geplaatst op: 13-09-2011
Status: Afgerond
Plaats: Kwadendamme
Omschrijving:

Deze boerderij onderaan de Quistkostsedijk is in zeer verwaarloosde toestand. Het interieur heeft authentieke kenmerken.Overig: Wagenhuis - Koudekerke
Geplaatst op: 13-09-2011
Status: Afgerond
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

Wagenhuis verkeert in redelijk goede staat. Na herstel van de landbouwschuuur, zo verzekerde de eigenaar mij, komt dit object aan de beurt.

blank


Ondergewaardeerd: Tuinmuur - Middelburg
Geplaatst op: 06-09-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

De tuinmuur ziet er redelijk goed uit. Wel is enig herstel nodig.

blank


Bedreigd: Vml. gemeentehuis - Waterlandkerkje
Geplaatst op: 03-09-2011
Status: Afgerond
Plaats: Waterlandkerkje
Omschrijving:

Onderhoudstoestand is matig tot slecht. Door bezuinigingen van de gemeente en het voornemen dergelijke panden in de toekomst te verkopen aan particulieren kan dit leiden tot aantasting van deze twee voor Waterlandkerkje beeldbepalende gebouwen. Beide panden zouden een monument moeten worden om te voorkomen dat ze in de nabije toekomst verloren gaan.

blank


Bedreigd: Toegangshek begraafplaats - Borssele
Geplaatst op: 29-08-2011
Status: Afgerond
Plaats: Borssele
Omschrijving:

Via de dorpsraad hebben wij vernomen dat de gemeente Borsele het plan heeft opgevat om het toegangshek van de begraafplaats aan de Oostsingel te vervangen c.q. te wijzigen. Genoemd hek staat binnen het gebied van het beschermd dorpsgezicht en maakt daar deel van uit. Het hek is van oorsprong geplaatst in deze vorm bij het ontstaan van de begraafplaats. Als reden voor de aanpassing noemt de gemeente dat de doorgang te smal (3,20m.) is als dienstingang. Aangezien wij de aanpassing allerminst noodzakelijk vinden bij een gebruik van hooguit 20 x per jaar en het wijzigen de status van de ingang moderniseert, verzoeken wij U hiervan kennis te nemen en indien mogelijk de aanpassing te voorkomen.

blank


Bedreigd: Straatlantaarn - Middelburg
Geplaatst op: 25-08-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Oude gaslantaarn verkeert in een zeer verwaarloosde toestand.

blank


Ondergewaardeerd: Bolders - Middelburg
Geplaatst op: 18-07-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Wat niet meer funktioneel is loopt de kans legaal dan wel illegaal te verdwijnen.

blank


Ondergewaardeerd: Woning - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 12-07-2011
Status: Afgerond
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

Het betreft een woonhuis / boerderij, een boerenhof voor en achter, de laatste in zijn soort in het centrum van dit dorp gelegen. Naar mijn mening verdient het de status van beschermd dorpsgezicht!

blank


Bedreigd: Grafzerken - Groede
Geplaatst op: 27-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Groede
Omschrijving:

De grafzerken in de grote kerk van Groede zijn sterk aangetast door zouten en het verweringsproces zet zich nog steeds door.

blank


Overig: Drinkbeker - Brijdorpe
Geplaatst op: 26-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Brijdorpe
Omschrijving:

Deze drinkbeker is 50 jaar of langer geleden gevonden op de boerderij waar mijn oma is opgegroeid. Ik weet dat de locatie als archeologisch zeer belangrijk bekend is, maar ik vermoed dat deze vondst nooit is gemeld. Het potje heb ik laten zien aan een archeoloog in Leiden en hij heeft het gedateerd op 1200-1225. Volgens mijn oudoom waren er bijvondsten, maar mijn oma kan zich dat niet precies herinneren. In ieder geval zijn die niet meer in de familie.

blank


Bedreigd: Tuinmuur - Middelburg
Geplaatst op: 23-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Zeer oude tuinmuur die er matig uitziet.

blank


Ondergewaardeerd: Woonhuis - Middelburg
Geplaatst op: 17-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Authentieke gevel, mooi door zijn eenvoud. Moet beslist zo behouden blijven. Ziet er redelijk goed uit.

blank


Ondergewaardeerd: Duiker - Nieuwland
Geplaatst op: 14-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Nieuwland
Omschrijving:

Deze oude gemetselde duiker verkeert in goede staat, maar is helaas vanaf de weg niet zichtbaar door begroeiing. Ik vraag me af of er een instantie is die de duiker zichtbaar kan maken.

blank


Bedreigd: Duiker - Middelburg
Geplaatst op: 10-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Oude gemetselde duiker die er zeer desolaat uitziet.

blank


Bedreigd: Engelse huizen - Vlissingen
Geplaatst op: 07-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Toekomst van deze karakteristieke Engelse woningen in de omgeving van de Schuitvaartgracht in Vlissingen is onzeker.

blank


Ondergewaardeerd: Boerderij - Lewedorp
Geplaatst op: 07-06-2011
Status: Afgerond
Plaats: Lewedorp
Omschrijving:

Deze boerderij ziet er wat verveloos uit, maar het is haast nog onaangetast sinds jaren 20 van de vorige eeuw (zowel het interieur als het exterieur). Kan dit niet behouden blijven, bijv. door het aan te wijzen als gemeentelijk momument?

blank


Bedreigd: Boerenwoonhuis - Koudekerke
Geplaatst op: 25-05-2011
Status: Afgerond
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

In de faam van 18 mei 2011 stond de aanvraag van een sloopvergunning voor het zeer oude typisch Walcherse woonhuis, nog voorzien met opkamer, bedstee, kelder enz.

blank


Bedreigd: Oude stad Reimerswaal - Reimerswaal / Tholen
Geplaatst op: 04-05-2011
Status: Afgerond
Plaats: Reimerswaal / Tholen
Omschrijving:

Door dijkverzwaring bedreiging van de verdronken stad Reimerswaal.

blank


Overig: Karolingisch object - Ouwerkerk
Geplaatst op: 30-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Ouwerkerk
Omschrijving:

Karolingische riembeslag of onderdeel paarden bit. Gevonden in omgeving Ouwerkerk

blank


Ondergewaardeerd: Straatnaambordje - Grijpskerke
Geplaatst op: 12-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Grijpskerke
Omschrijving:

Houten straatnaambordje ('Ravesteinweg') aan de zijgevel van het woonhuis Middelburgseweg 2 te Grijpskerke, mogelijk het laatste of een van de laatste van dit type (in de v.m. gemeente Grijpskerke?).

blank


Ondergewaardeerd: Boerderij - Poortvliet
Geplaatst op: 11-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Poortvliet
Omschrijving:

Boerenwoonhuis en schuur zijn beeldbepalend voor de buurtschap Strijenham, onder Poortvliet. Een en ander verkeert in zeker nog te redden staat. Er is haast geboden.

blank


Ondergewaardeerd: Betonnen palen - Breskens/Zoutelande
Geplaatst op: 11-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Breskens/Zoutelande
Omschrijving:

Bovenop de boulevard in Zoutelande en bij de veerhaven in Breskens staan betonnen palen uit de oorlog. De palen zijn vierkant met een stuk rond ijzer er bovenop. De achtergrond van de palen is mij niet bekend.

blank


Overig: Grafzerken Catharinakerk - Zoutelande
Geplaatst op: 11-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Zoutelande
Omschrijving:

Momenteel wordt de middeleeuwse Catharinakerk in Zoutelande gerestaureerd. In de kerk bevinden zich 18 eeuwenoude grafzerken. Ik wil via deze weg de aannemer/architect vragen behoedzaam met de zerken om te gaan.

blank


Overig: Tiendenpalen - Oostkapelle
Geplaatst op: 11-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Oostkapelle
Omschrijving:

In een bank aan de voorgevel van boerderij Zwanenburg bevindt zich een oude hardstenen tiendenpaal. In januari 2011 is een tweede, identieke tiendenpaal gevonden. Deze lag omgekeerd onder een betonnen pad tussen de grote schuur en het oude varkenskot van Zwanenburg. Het model van de palen komt overeen met dat op een foto op de website www.veldnamenwalcheren.nl/tiendpaaltjes.html. Volgens de informatie op deze website behoren de nummers 63 en 64 tot de tiendblokken " Den Bagijne Schuerblok", respectievelijk eerste hoek en tweede hoek.

blank


Ondergewaardeerd: Plaquette - Rilland
Geplaatst op: 03-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Rilland
Omschrijving:

Plaquette ter herinnering aan het aanbrengen van betonwerk volgens het ‘systeem De Muralt’ (1912). Muraltmuren zijn een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L. de Muralt. Net als na de stormvloed van 1808, besloot men na de vloed van 1906 tot een algemene dijkverhoging. Ook nu kwam De Muralt met een goedkope, betonnen oplossing. Hij ontwikkelde de muraltmuurtjes: een alternatieve dijkverhoging, waarvoor je het dijklichaam niet hoefde te verbreden. Een enorme besparing. Tussen 1906 en 1935 werd in Zeeland ongeveer honderdtwintig kilometer zeedijk van dergelijke muurtjes voorzien. Bijgaande foto is van de (betonnen!) plaquette ter herinnering aan het aanbrengen van betonwerk volgens het ‘systeem De Muralt’ (1912). Een jaar eerder kreeg De Muralt voor al zijn inspanningen de prestigieuze Conrad-premie, een internationale onderscheiding.

blank


Bedreigd: Vml. Parochie-herberg - Krabbendijke
Geplaatst op: 02-04-2011
Status: Afgerond
Plaats: Krabbendijke
Omschrijving:

Dit eens florerende hotel-cafe-restaurant verkeert in verpauperde staat. Er wordt geen onderhoud gepleegd aan dit karakteristieke pand. Het zou jammer zijn voor het dorpsgezicht als dit historische pand verloren zou gaan. Citaat: "Het café-restaurant ‘De Koophandel’ (Dorpsstraat 82) is een in de kern 17de-eeuws dwars eenlaagspand met mansardedak en een na 1953 vernieuwde voorgevel. In deze parochie-herberg, waar tot 1662 kerkdiensten werden gehouden, vergaderde lange tijd de gemeenteraad in een in 1881 van de gelagkamer afgescheiden ruimte."

blank


Overig: Duiker-element - Wolphaartsdijk
Geplaatst op: 30-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Wolphaartsdijk
Omschrijving:

Deze duiker in de dijk tussen de Zuidvlietpolder en de Oosterlandpolder is recentelijk verwijderd.

blank


Bedreigd: Woningen Schottes - Yerseke
Geplaatst op: 25-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Yerseke
Omschrijving:

Zelf woon ik al bijna 39 jaar in het oudste gedeelte van Reimerswaal in het dorp Yerseke in de zogenaamde Schottes. Ik roep al zo lang ik er woon, dit moet behouden worden. De gemeente heeft er wel eens anders over gedacht, maar heeft geen geld om het volledig te slopen. Er vallen soms wel gaten in de straatjes, wat ik jammer vind. Het smalste en voor mij het meest nostalgische straatje hebben ze ook wel plannen voor, maar daar woont nog een oud vrouwtje en dat kunnen ze haar toch niet aandoen om haar te verkasten.

blank


Bedreigd: Nieuwbouw Zaagmolenpolder - Nieuw- en Sint Joosland
Geplaatst op: 25-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Omschrijving:

Direct aan het water van het landbouwhaventje van Nieuw- en Sint Joosland is men van plan grootschalige nieuwbouw (woonhuis) te realiseren. De woning, waarvoor door de gemeente Middelburg een bouwvergunning is afgegeven, zal door haar omvang en vormgeving een serieuze aantasting zijn voor de kleinschaligheid en landelijke uitstraling van deze locatie.

blank


Ondergewaardeerd: Agrarisch object - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 22-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

Het betreft hier een signalering van een onbekend agrarisch object.

blank


Bedreigd: Hervormde Kerk - Rilland
Geplaatst op: 18-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Rilland
Omschrijving:

Dit kerkgebouw wordt wegens fusie niet meer gebruikt en verkeert in erbarmelijke staat. Bewoners maken zich zorgen over mogelijke ongevallen. Er is sprake geweest van appartementenbouw in deze kerk. Dit gaat niet door. De kerk staat nu te verpauperen. http://www.orgelsinzeeland.nl/ navigatie_plaats_rilland_hervormdekerk_voorm2.htm

blank


Ondergewaardeerd: Weegbrughuisje - Krabbendijke
Geplaatst op: 16-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Krabbendijke
Omschrijving:

In opvolging van het weegbrughuisje uit Goes, mag ook het weegbrughuisje van Krabbendijke niet vergeten worden en moet gered worden van de ondergang.

blank


Bedreigd: Molenromp - Sas van Gent
Geplaatst op: 10-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Sas van Gent
Omschrijving:

Van deze achtkantige stenen molen resteert alleen nog maar de romp. De onderhoudstoestand hiervan roept momenteel echter vragen op. Wellicht kan een deskundige vaststellen of een spoedig restauratie van deze meest unieke molen van Zeeland (bron: 'Molens in Zeeland') wenselijk is.

blank


Bedreigd: Spookhuis - Sas van Gent
Geplaatst op: 04-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Sas van Gent
Omschrijving:

15 Maart wil de eigenaar dit object slopen, omdat er een buurman klaagt over overlast. Waarom niet renoveren en openen voor publiek, dan blijft overlast ook beperkt?!

blank


Bedreigd: Park Toorenvliedt - Middelburg
Geplaatst op: 04-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Dat de bunkers in het park bewaard zouden moeten blijven (dus zichtbaar gemaakt) uit historisch oogpunt, acht ik in strijd met het bewaren van historisch erfgoed uit een rijk verleden. Waarom moet een vervelende periode uit de geschiedenis prevaleren!! Bunkers zijn op heel Walcheren te bezichtigen; er is even geleden een bunkerpad in Middelburg geopend. Er is al een bunker in het park zichtbaar gemaakt, laat deze aantasting al genoeg zijn. Overigens deed de bezetter er alles aan om hun bunkers onzichtbaar te maken voor de buitenwacht, te camoufleren; dus in feite zijn het nu zo goed als onzichtbare betonblokken, iets wat de bezetter in 1944 graag had gehad. De herinnering aan onze rijke historie acht ik voor het park Toorenvliedt belangrijker dan de herinnering aan een afschuwelijke periode uit onze geschiedenis. Ik pleit voor geen verdere aantasting van het park en een behoud van het huidige karakter als wandelgebied en als eenheid behorend bij de buitenplaats Toorenvliedt.

blank


Bedreigd: Vissershuisje - Philippine
Geplaatst op: 01-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Philippine
Omschrijving:

Voormalig vissershuisje, tot voor kort van binnen nog in oorspronkelijke toestand. (Nu is de zonwering dicht, ik kon niet meer naar binnen kijken). Soortgelijke huisjes zijn allemaal vakantiewoningen geworden, of garage. Dit is de laatst overgeblevene. Ik wil zelf verder geen actie ondernemen, ik laat de rest aan u over.

blank


Bedreigd: Boerderij De Lelie - Noordgouwe
Geplaatst op: 01-03-2011
Status: Afgerond
Plaats: Noordgouwe
Omschrijving:

Op nominatie voor sloop/nieuwbouw.

blank


Bedreigd: Apotheek van de Sande met Hofje en laboratorium - Vlissingen
Geplaatst op: 28-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Over 2 weken worden o.a. 500 oude apothekers potten vernietigd. Dit is een gedeelte van de inventaris van Apotheek van de Sande te Vlissingen gevestigd sinds 1896. Het laboratorium uit de jaren 60 van de 20e eeuw (in het hofje) heeft nog een volledig intact interieur met o.a. houten kasten, de inventaris ervan is eveneens compleet.

blank


Ondergewaardeerd: Mariabeeldje - Aardenburg
Geplaatst op: 25-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Mariabeeld, in 1948 door het RK Kerkbestuur geplaatst in de gevel van de H. Mariaschool, het huidige dorpshuis van Aardenburg.

blank


Bedreigd: Het Maereltje - Domburg
Geplaatst op: 25-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Domburg
Omschrijving:

Het Maereltje, een pand met van grote cultuurhistorische en sociaalhistorische waarde, is aangekocht door een projectontwikkelaar. Nu een architect de bouwtoestand heeft bestempeld als 'niet meer te redden' vormt sloop op korte termijn een serieuze bedreiging.

blank


Bedreigd: Woonhuis - Terneuzen
Geplaatst op: 23-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Terneuzen
Omschrijving:

Voormalige woning van de directeur van rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden aan het kanaal van Gent-Terneuzen. HET GEBOUW MOET ZEER WAARSCHIJNLIJK WIJKEN VOOR NIEUWBOUW ZUID NIEUWSTRAAT TERNEUZEN.

blank


Ondergewaardeerd: Restant muur Oostkerk - Vlissingen
Geplaatst op: 23-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Een stuk muur van een prominent bouwwerk uit de Vlissingse geschiedenis.Bedreigd: Wachtlokaal - Eede
Geplaatst op: 21-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Eede
Omschrijving:

Dit karakteristieke wachtlokaal langs de vml. tramlijn Aardenburg - (Vlaams) Middelburg bevindt zich in sterk vervallen staat. Het gebouw, gelegen bij de Nederlands-Belgische grens (hier werden ook goederen ingeklaard) is een passende herbestemming waardig.

blank


Bedreigd: Veerse Meer - Veere/Noord-Beveland
Geplaatst op: 15-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Veere/Noord-Beveland
Omschrijving:

Hotelaccommodatie in Veersemeer bedreigt zowel uitzicht op Veere vanaf Veersedam als uitzicht vanuit Veere. Beter lijkt het om, als de commercie daar behoefte aan heeft, een 'Landmark' op de dam zelf te plaatsen, hetzij aan Vrouwenpolderse kant of aan Noord-Bevelandse kant. Uittzicht is ook een landschappelijke kwaliteit. Om ruimtelijke kwaliteit geheel aan de commercie op te offeren in dit geval lijkt me een gotspe.

blank


Overig: Zeeuwse penning - Ouwerkerk
Geplaatst op: 13-02-2011
Status: Afgerond
Plaats: Ouwerkerk
Omschrijving:

Zeeuwse penning uit 1552, geslagen ter herrinering aan de grote vloed in die periode. Munt is gevonden op een akker in Ouwerkerk.

blank


Bedreigd: Wagenschuur boerderij Valkenburg - Meliskerke
Geplaatst op: 25-01-2011
Status: Afgerond
Plaats: Meliskerke
Omschrijving:

Het dak van de wagenschuur bij boerderij Valkenburg is grotendeels ingestort. De schuur is karakteristiek voor de regio, misschien is restauratie nog mogelijk.

blank


Bedreigd: Wanteskuup en mozaïek van dijkbekleding - Colijnsplaat
Geplaatst op: 05-01-2011
Status: Afgerond
Plaats: Colijnsplaat
Omschrijving:

De plek die ik graag aanmeld en als Zeeuws erfgoed wil bewaren is gelegen op en nabij de 'Wanteskuup', waar de oude inlaag(zee)dijk de zeedijk als een flyover kruist, waarbij aan de binnenkant van dijk de 'Wanteskuup' met basaltblokken en parkoenpalen ligt en waarbij aan de noordwestelijke zijde aan de buitenkant een palet aanbestedingstypen ligt als een mozaïek van dijkbekleding. Daar loopt ook de oude inlaagdijk als een mini-strekdam naar het noordelijkste puntje van Noord-Beveland in de Oosterschelde.

blank


Bedreigd: Villa - IJzendijke
Geplaatst op: 23-12-2010
Status: Afgerond
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

Dit karakteristieke pand met Jugendstil- en Art Decokenmerken staat al jarenlang leeg en bevindt zich ondertussen in een slechte staat van onderhoud. Het is zo ver ik weet uniek voor de streek en is het waard behouden te blijven voor het nageslacht.

blank


Bedreigd: Weegbrughuisje - Sint Philipsland
Geplaatst op: 21-12-2010
Status: Afgerond
Plaats: Sint Philipsland
Omschrijving:

In het weegbrughuisje werden in vroegere jaren de inhoud van karren/vrachtwagens e.d. gewogen alvorens deze werden opgeslagen in het pakhuis gelegen aan de achterzijde van het gebouwtje. De weegapparatuur is nog volledig in bedrijf!!

blank


Overig: Romeinse munt - Ouwerkerk
Geplaatst op: 18-12-2010
Status: Afgerond
Plaats: Ouwerkerk
Omschrijving:

Romeinse munt gevonden in Ouwerkerk (afbeelding betreft een andere vondst).

blank


Bedreigd: Veersteiger - Kamperland
Geplaatst op: 10-12-2010
Status: Afgerond
Plaats: Kamperland
Omschrijving:

De rijksmonumentale en voor Zeeland unieke drietrapssteiger in Kamerland is hard aan een restauratie toe. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen in het havengebied van Kamperland zou het vinden van een (her)gebruik/herbestemming van de steiger niet al te moeilijk moeten zijn. Enige spoed is geboden, zodat verval niet leidt tot sloop dan wel nieuwbouw zoals in Kortgene.

blank


Bedreigd: Woning - Nieuw- en Sint Joosland
Geplaatst op: 19-11-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Omschrijving:

Ik maak me al enige tijd zorgen over het lot van het (m.i. karakteristieke) woonhuis rechts op de foto. Het staat bij het haventje van Nieuwland. Links ervan, en ook erachter, is nieuwbouw verschenen op een manier die de verwachting wettigt dat het oude woonhuis op termijn zal verdwijnen.

blank


Bedreigd: Glooiing bij Kop van Zuiderhoofd - Westkapelle
Geplaatst op: 14-10-2010
Status: Afgerond
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

De met de hand gezette stenen van de glooiing bij de Kop van het Zuiderhoofd (richting Zoutelande) zullen op korte termijn vervangen worden door breuksteen en teer. Als argument wordt aangevoerd dat dit nodig is voor de kustversterking. Kenners geven echter aan dat de met de hand gezette stenen de functie van zeewering in het verleden prima hebben vervuld en dat ook in de toekomst zullen doen. Op 9 november a.s. zal het werk worden aanbesteed, waardoor een uniek stukje erfgoed dreigt te verdwijnen.

blank


Ondergewaardeerd: Woning - Nieuw en Sint Joosland
Geplaatst op: 09-10-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw en Sint Joosland
Omschrijving:

Ik vind dat dit pand een monumentenstatus verdient. Het huis is gezichtsbepalend voor het dorp en als monument ziet het er arm uit. Ik heb het huis net gekocht en wil het helemaal in originele staat restaureren.

blank


Bedreigd: Vml. brandweerkazerne - Serooskerke
Geplaatst op: 30-09-2010
Status: Afgerond
Plaats: Serooskerke
Omschrijving:

Ik maak me ernstig zorgen over het behoud van de voormalige brandweerkazerne, gebouwd begin 1900 aan de Torenstraat 30 in Serooskerke (W). De gemeente Veere heeft daar vage (sloop??)plannen mee!!

blank


Bedreigd: Woning - Middelburg
Geplaatst op: 30-09-2010
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Deze karakteristieke boerenwoning zou volgens een oude afspraak (n.a.v. bouw nieuw woonhuis in de 70-jaren) het veld moeten ruimen als de huidige bewoner verhuist/overlijdt.

blank


Bedreigd: Woonhuis - Heikant
Geplaatst op: 12-09-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heikant
Omschrijving:

Het oudste huis van Heikant, vroeger behorende bij een boerderij, en misschien vroeger ook een veerhuis geweest. Waarschijnlijk wordt het huis binnen enkele dagen gesloopt! Ga vlug eens kijken zou ik zeggen en inventariseer dit voor het weg is, er zit ook nog een oude originele schouw in!

blank


Overig: Munten - Ouwerkerk
Geplaatst op: 08-09-2010
Status: Afgerond
Plaats: Ouwerkerk
Omschrijving:

Middeleeuwse munten en voorwerpen gevonden in Ouwerkerk.

blank


Bedreigd: 3 woonboten - Kortgene
Geplaatst op: 11-08-2010
Status: Afgerond
Plaats: Kortgene
Omschrijving:

In de oude Landbouwhaven van Kortgene liggen nog 3 van de 20 woonboten die er ooit lagen. Sinds het Veerse Meer een meer is hebben woonboten gelegen in de Landbouwhaven. Nadat deze haven haar functie verloor, wegens het verdwijnen van Cebeco, heeft de gemeente haven + aanliggend land verkocht. De haven is nu in handen van Delta Marina; zij zijn druk bezig de haven vol te proppen met zoveel mogelijk jachten (geld!!). Dit is de reden waarom ook de laatste 3 rustieke woonboten moeten verdwijnen en wel per oktober van dit jaar. We hebben hierover veel juridische procedures gehad, ik heb Carla Peijs (overbuurvrouw in Kortgene) een brief hierover gestuurd. Pas gisteren hoorde ik van het bestaan van dit meldpunt. Daarom nu pas deze melding bij u. Ik besef dat het erg laat is, maar je weet maar nooit: anders rest onze boten de schroothoop, terwijl we jarenlang gezichtsbepalend waren in de Landbouwhaven en woonboten toch een typisch Nederlands fenomeen zijn. Op de foto ziet u mijn boot en een deel van de andere 2 woonboten waarom het gaat.

blank


Overig: Vondsten aardewerk - Westenschouwen
Geplaatst op: 15-07-2010
Status: Afgerond
Plaats: Westenschouwen
Omschrijving:

Archeologische vondsten in Westenschouwen.

blank


Ondergewaardeerd: Grens of heerlijkheidspaal - Heinkenszand
Geplaatst op: 14-06-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Is de vierde paal te Heinkenszand. Paal is wit geschilderd, valt daarom beter op. Materiaal van alle vier is beton achtig. Paal 1 en 2 aan de oostzijde van Heinkenszand zijn in slechtere conditie.

blank


Ondergewaardeerd: Grens- of heerlijkheidspaal - Heinkenszand
Geplaatst op: 14-06-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Doel of functie van deze paal is niet bekend.

blank


Ondergewaardeerd: Meestoof - Nieuwdorp
Geplaatst op: 06-06-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuwdorp
Omschrijving:

Zeeland was in de late middeleeuwen het belangrijkste europese productiegebied van de meekrap. Helaas is er geen enkele meestoof, waar de meekrap op eesten werd gedroogd, meer terug te vinden in originele staat. Dit zou een agrarisch erfgoed van de bovenste plank zijn. De meeste meestoven zijn inmiddels afgebroken of zoals in Wilhelminadorp verbouwd tot appartementen. Naar ik hoorde is er een in Zierikzee verbouwd tot een woning. Waar een gebouw, Meestoof Nederland, nog in originele staat - althans aan de buitenkant - te vinden is, is aan de Stoofweg 7 in Nieuwdorp.

blank


Overig: Grenspaal - Heinkenszand
Geplaatst op: 04-06-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Hierbij een foto van de paal aan de Zuidzaksedijk in Heinkenszand. De foto toont de paal aan het Platewegje. Overigens is het zeker geen heerlijkheidspaal, omdat ze uit beton is gemaakt (dus minder dan 100 jaar oud).

blank


Bedreigd: Grenspaal van Abdijen St.Pieter/St Bavo - Oostburg
Geplaatst op: 03-06-2010
Status: Afgerond
Plaats: Oostburg
Omschrijving:

Het is een tiendenpaal van de Abdijen van Sint Pieter en Sint Bavo. Deze Gentse abdijen hadden het tiendrecht in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen in de 13e eeuw. Op de kop staat aan één kant "SB" van St. Bavo. Aan de andere kant van de kop: het wapen met de drie sleutels van de abdij St. Pieter. De palen zijn gemaakt van zandsteen, wat wijst op de hoge ouderdom. Zie ook:http://zldiii.blogspot.com/ . Daar is ook een link bij de fotos naar de preciese standplaats. Ik raad ten zeerste aan de paal (die nu wankel staat), goed te plaatsen en te beschermen tegen maaimachines en ander rijdend materieel. Het beste is het plaatsen in een klein klinker pleintje. Aangezien dit waarschijnlijk een van de oudste objecten in Zeeland is, lijkt mij zorgvuldige behandeling gewenst. Met vriendelijke groet, Rien de Schipper, Grenspaal expert.

blank


Overig: Borstroede - Heinkenszand
Geplaatst op: 03-06-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

In een huisje nabij de molen in Nisse (huisje is inmiddels afgebroken) bleek een oude borstroede te zitten. Deze Borstroede is vermoedelijk afkomstig van de molen van Nisse. Jeroen van Dijk (Monumentenwacht) heeft nog een oude foto waar deze molen met vermoedelijk deze borstroede is uitgerust. Naar inzicht van de melder, B.A. Quist, zijn er in Zeeland geen borstroeden meer aanwezig en zou dit een uniek exemplaar kunnen zijn. Wij zitten even met de vraag: waar deze op te slaan, de borstroede is ca. 12 meter lang

blank


Bedreigd: Begraafplaatsen gemeente Borsele - Diverse plaatsen
Geplaatst op: 26-05-2010
Status: Afgerond
Plaats: Diverse plaatsen
Omschrijving:

Het weghalen van grafmonumenten op willekeur.

blank


Overig: Graan en meel overslagschuren, washok en woonhuis - IJzendijke
Geplaatst op: 18-05-2010
Status: Afgerond
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

Dit gebouw is vanaf 1878 verbonden geweest met de stenen stellingmolen van IJzendijke als ' industriele' of 'handels' partner van moleneigenaar Doens, in de vorm van graan- en meelopslag en handel. Schuren aangebouwd in resp. 1898 en 1909. De schuren speciaal hiervoor ingericht en gebouwd met een zeer zware balkconstructie en dichte houten vloer, graan-stortluikjes enz. 2e schuur in 1909 i.s.m. Doens gebouwd ter vergroting van opslagcapaciteit. Door de ligging, de betrokkenheid bij de molen en het feit dat dit grenst aan het enige stukje originele stadswal (waarop de molen staat) en het feit dat dit gebouw al ruim 120 jaar een belangrijk deel van het dorpsgezicht bepaalt maken het het geheel behoudenswaardig. De objecten met onbeschermde status zijn nu vogelvrij. Huidige staat woonhuis is redelijk, echter schuren en was- of bakhuisje zijn matig. Gezien het ontbreken van een gemeentelijk beleid en recente ontwikkelingen rondom historische panden in IJzendijke zou dit reden tot zorg kunnen zijn. Deze melding heeft geen financiele achtergrond, slechts het behoud en erkenning van dit stuk ijzendijkse historie is voor mij van belang, als eigenaar en onderhouder.

blank


Bedreigd: Schuur - Aardenburg
Geplaatst op: 20-04-2010
Status: Afgerond
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Ik meen ooit gelezen te hebben in 't Steedje (gids voor stadsgidsen in Aardenburg) dat deze schuur een van de oudste gebouwen van Aardenburg zou zijn( uitgaande van het type metselwerk). Juist dit metselwerk verkeert in zeer slechte staat. Er zijn gaten in de gevel ontstaan, waardoor de elementen vrijspel hebben en de constructie t.z.t. zal worden aangetast. Zou u dit nader willen onderzoeken voordat het te laat is?

blank


Bedreigd: Wandelpad 'de Bosjes' - Zoutelande
Geplaatst op: 20-04-2010
Status: Afgerond
Plaats: Zoutelande
Omschrijving:

Van dijk naar dorp (Duinstraat) is aan de binnenzijde van de dijk al honderden (?) jaren een klein padje, overgroeid en beschut door zgn. door de wind 'geschoren' bosjes. Het was een prachtig klein landschapselementje dat wat mij betreft gekoesterd zou moeten worden. Helaas is het te laat! Het padje is onherstelbaar vernield.

blank


Ondergewaardeerd: Vaas op sokkel - Heinkenszand
Geplaatst op: 16-04-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Vaas op een sokkel in natuurgebied "Landgoed Landlust". De sokkel is zwaar beschadigd. De deklaag op diverse plaatsen verwijderd. De tekst op de voet van de sokkel "C.A.J. van Sitters 19 julij 1856".

blank


Overig: Grafstenen - Heinkenszand
Geplaatst op: 14-04-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Drie grafstenen in een stukje land onder aan de dijk. Recentelijk zijn de bosjes die hier stonden(zie Google) verwijderd. Positie op Google 51-28'14,63"N 3 49'19,28"E. Op enige meters afstand bevinden zich ook een aantal betonnen/gemetselde bakken.

blank


Bedreigd: Wagenhuis van Jozinahoeve - Waterlandkerkje
Geplaatst op: 08-04-2010
Status: Afgerond
Plaats: Waterlandkerkje
Omschrijving:

Dak van dit wagenhuis is aan de ene zijde deels ingestort. Verder is het m.i. nog in redelijk goede staat.

blank


Bedreigd: Westelijk Oude Havendijk - Middelburg
Geplaatst op: 01-04-2010
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

De gemeente Middelburg heeft het aanbrengen van gonden tegen het talud van de dijk door de pachter van het terrein, Burggolf, GEDOGEN zonder dat de aanlegvergunning daarvoor gegeven werd! Er is er lopende procedure bij de rechtbank van Middelburg waarbij de rechter Middelburg dwingt tot afgraven van delen van het talud en dus aangebrachte schade!!!

blank


Ondergewaardeerd: Grenspaal - Heinkenszand
Geplaatst op: 30-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Lijkt op de grenspaal met dossiernummer 2010-023. Paal is vermoedelijk door verkeer beschadigd.

blank


Ondergewaardeerd: Grenspaal - Heinkenszand
Geplaatst op: 30-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

Lijkt op een grens- of heerlijkheidspaal.

blank


Ondergewaardeerd: Schaapskooi de Noord - Nieuw Namen
Geplaatst op: 30-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw Namen
Omschrijving:

Betreft de voormalige schaapskooi. Is voorzover mij bekend een van de weinge, zoniet enige buitendijkse schaapskooi in West Europa.Overig: Uitwateringsluis - Colijnsplaat
Geplaatst op: 28-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Colijnsplaat
Omschrijving:

Dit is de enige nog op Noord-Beveland werkende uitwateringssluis. De sluis werkt met deuren die door het water "automatisch" worden geöpend of/en gesloten.

blank


Bedreigd: Rijksmonumentaal pand - Hulst
Geplaatst op: 26-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Hulst
Omschrijving:

Volgens melding is dit pand per opbod op een veiling verkocht. Gelet op het ontbreken van een aktief (historisch herstellend) monumentenbeleid zijn de verwachtingen niet hoog gespannen dat dit beeldbepalende pand behouden blijft. Als het rijk en de provincie hier niet 'de vinger aan de pols houden' gaat het zeker verloren!

blank


Ondergewaardeerd: Dienstwoningen Stoomtram Walcheren - Koudekerke
Geplaatst op: 16-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

In 2006 hebben wij op Koudekerke herdacht dat de Stoomtram Walcheren in 1906 is gaan rijden. Hierbij bleken in Koudekerke nog te diverse dienstwoningen te bestaan. Deze worden hierbij gemeld tbv Cultureel erfgoed Zeeland

blank


Ondergewaardeerd: Tramstation Stoomtram Walcheren - Aagtekerke
Geplaatst op: 16-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Aagtekerke
Omschrijving:

In 2006 hebben wij op Koudekerke herdacht dat de Stoomtram Walcheren in 1906 is gaan rijden. Hierbij bleken nog 4 stations te bestaan. Deze worden hierbij gemeld tbv Cultureel erfgoed Zeeland

blank


Ondergewaardeerd: Tram station Stoomtram Walcheren - Westkapelle
Geplaatst op: 16-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

In 2006 hebben wij op Koudekerke herdacht dat de Stoomtram Walcheren in 1906 is gaan rijden. Hierbij bleken nog 4 stations te bestaan. Deze worden hierbij gemeld tbv Cultureel erfgoed Zeeland

blank


Ondergewaardeerd: Tramstation Stoomtram Walcheren - Zoutelande
Geplaatst op: 16-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Zoutelande
Omschrijving:

In 2006 hebben wij op Koudekerke herdacht dat de Stoomtram Walcheren in 1906 is gaan rijden. Hierbij bleken nog 4 stations te bestaan. Deze worden hierbij gemeld tbv Cultureel erfgoed Zeeland

blank


Ondergewaardeerd: Tramstation Stoomtram Walcheren - Biggekerke
Geplaatst op: 16-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Biggekerke
Omschrijving:

In 2006 hebben wij op Koudekerke herdacht dat de Stoomtram Walcheren in 1906 is gaan rijden. Hierbij bleken nog 4 stations te bestaan. Deze worden hierbij gemeld tbv Cultureel erfgoed Zeeland

blank


Ondergewaardeerd: Voormalige eendenkooi Hedwigepolder - Nieuw-Namen
Geplaatst op: 15-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw-Namen
Omschrijving:

De voormalige eendenkooi in genoemde polder is niet meer in gebruik. Het is de enige kooi in Zeeuws Vlaanderen.Bedreigd: Arenbergpalen in Saeftinghe - Nieuw Namen
Geplaatst op: 15-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw Namen
Omschrijving:

Van de Arenbergpalen in Saeftinghe zijn er nog maar enkele over en die staan ook op het punt te verdwijnen.Ondergewaardeerd: Schaapskooi Saeftinghe - Nieuw-Namen
Geplaatst op: 15-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw-Namen
Omschrijving:

Voormalige kleine schaapskooi van de herders in Saeftinghe.Bedreigd: Oesterschuur - Wemeldinge
Geplaatst op: 10-03-2010
Status: Afgerond
Plaats: Wemeldinge
Omschrijving:

Deze loods uit 1870/1875 van de firma Lindenbergh is in gebruik gebleven tot in het seizoen 1962-1963 (strenge winter waarin de oesterteelt in de Oosterschelde te gronde gegaan is). De loods moet worden gesloopt, zie PZC 4 februari 2010. Volgens projectbureau Zeeweringen staan de restanten in de weg. "De oude oesterschuur heeft ook geen cultuurhistorische waarde", zegt Anneke McGovern van het bureau. Heemkundige Kring De Bevelanden zou bij het proces zijn betrokken, maar bij navraag weet niemand daar er wat van. De werkzaamheden vinden gefaseerd over 2010 plaats. De schuur fungeert vaak als achtergrond bij trouwreportages.

blank


Ondergewaardeerd: Hoogaars - West-Souburg
Geplaatst op: 15-02-2010
Status: Afgerond
Plaats: West-Souburg
Omschrijving:

Een eikenhouten jachthoogaars uit 1937 welke dringend gerestaureerd dient te worden. Uniek. gebouwd in Arnemuiden bij Meerman. Geschiedenis veel van bekend. Schip is opgekocht om van de sloop te houden maar op dit moment nog steeds geen subsidiemogelijkheden. Wellicht dat jullie ons kunnen helpen dit schip te behouden.

blank


Bedreigd: Houtwal - Renesse
Geplaatst op: 10-02-2010
Status: Afgerond
Plaats: Renesse
Omschrijving:

De beplanting is verwijderd en op de wal is een stellage gebouwdBedreigd: R.K.-Kerk - Axel
Geplaatst op: 09-02-2010
Status: Afgerond
Plaats: Axel
Omschrijving:

Het bisdom wil de Heilige Gregorius de Grote kerk slopen om plaats te maken voor een kleiner kerkgebouw. De kerk is echter vanuit cultuurhistorisch oogpunt behoudenswaardig, sloop zou het historisch stadsgezicht van Axel aantasten.

blank


Bedreigd: Houtwallen op de Kop van Schouwen - Schouwen-Duiveland
Geplaatst op: 01-02-2010
Status: Afgerond
Plaats: Schouwen-Duiveland
Omschrijving:

Op 28 januari 2010 heeft de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland besloten om de z.g. "wallenverordening" niet te continueren. Deze verordening beschermde de middeleeuwse wallen tegen aantasting. Het besluit betreft de wallen op particulier terrein. De wallen op terrein van gemeente worden opgenomen in het bestemmingsplan. Nu de wallen op patrticulier terrein "vogelvrij" is de verwachting dat een aantal zal verdwijnen omdat ze in de weg liggen of omdat de eigenaar het onderhoud te omslachtig vindt. Een ander risico is dat de wallen niet meer goed worden beheerd omdat er geen toezicht meer is op dit beheer.

blank


Overig: Vml. pastorie - Wissenkerke
Geplaatst op: 31-01-2010
Status: Afgerond
Plaats: Wissenkerke
Omschrijving:

Panden rondom gaan gesloopt worden. 5 Jaar geleden was mijn pand gewoon in de sloopplannen opgenomen, we kwamen er met de gemeente niet uit, bestemmingsplan ingetrokken, nu begint het weer met de projectontwikkelaars en heeft de gemeente zelf de panden rondom opgekocht. Ons pand staat te koop sinds 2008. We wilden dit niet nog eens meemaken. Nu begint alles opnieuw, we moesten het uit de PZC vernemen. Kunt u mij informeren?

blank


Ondergewaardeerd: Coupure - Hoek
Geplaatst op: 30-01-2010
Status: Afgerond
Plaats: Hoek
Omschrijving:

Coupure in de oude dijk van de spoorlijn ZVTM. Belangrijkste kenmerken: Vrij kleine coupure, gelegen in de dijk tussen de Nieuw-Westenrijkpolder en de Van Wyckhuisepolder. De coupure heeft bakstenen pilasters met een dubbele sponning en is overgroeid met gras.

blank


Bedreigd: Hoekpanden - Kloetinge
Geplaatst op: 28-01-2010
Status: Afgerond
Plaats: Kloetinge
Omschrijving:

Hoekpanden op het Geertesplein, bevinden zich in een slechte staat van onderhoud. Deze eeuwenoude, voor het plein karakteristieke panden dreigen voor Kloetinge verloren te gaan.

blank


Ondergewaardeerd: Coupure - Philippine
Geplaatst op: 16-01-2010
Status: Afgerond
Plaats: Philippine
Omschrijving:

Coupure in de oude dijk van de spoorlijn ZVTM. Recentelijk is er een schotbalkenhuisje bijgeplaatst.

blank


Bedreigd: Zuiderhoofd - Westkapelle
Geplaatst op: 29-12-2009
Status: Afgerond
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

Naar mijn idee is het karakteristieke paalhoofd in zeer slechte staat van onderhoud. Diverse keren is het al gerepareerd, echter elk jaar wordt het wel afgesloten ivm veiligheid. Over enkele jaren zal de mogelijkheid bestaan dat het geheel instort en niet meer herbouwd wordt.

blank


Ondergewaardeerd: Bosman-molentje - Rilland
Geplaatst op: 28-12-2009
Status: Afgerond
Plaats: Rilland
Omschrijving:

Eigenlijk is deze -volgens Google- Amerikaanse windmotor / molenpomp alleen vanuit de trein enigzins te zien. Hij staat ingeklemd tussen het spoor, de A58 en een bosje. Als dit ding geen functie meer heeft zou een opknapbeurt en een verhuizing naar een mooie zichtlocatie best de moeite waard zijn.

blank


Bedreigd: Hoekpand - Oost-Souburg
Geplaatst op: 14-12-2009
Status: Afgerond
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Dit hoekhuis, het best origineel bewaard gebleven van Oost-Souburg, staat op de lijst voor een compleet nieuw project, waarbij het huis en de schuur hoogstwaarschijnlijk gesloopt zullen moeten worden. Het staat wel op de lijst van (potentiële, red.) gemeentelijke monumenten, maar aangezien hier tegenwoordig bijna niet meer naar gekeken wordt,vrees ik het ergste voor dit mooie object, gelegen tegenover de oude hervormde kerk van Souburg.

blank


Overig: Isabelladijk - IJzendijke
Geplaatst op: 11-12-2009
Status: Afgerond
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

Recent afgegraven dijk zonder de benodigde vergunningen. Gelegen op de grens met Philippine. Dit terwijl er een project 'dijkherstel' in uitvoering is in de gemeente Sluis!!

blank


Overig: Hekwerk - Baarland
Geplaatst op: 29-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Baarland
Omschrijving:

Landelijke tuin met hekwerk welke afkomstig is van de oude kerk uit 's Heerenhoek (die op het openluchtmuseum in Arnhem staat).

blank


Bedreigd: Weegbrug - Middelburg
Geplaatst op: 26-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Deze weegbrug + vlonder maakte deel uit van de CEBECO Cooperatie die na vertrek naar een andere locatie dit monument van bedrijf en techniek achterliet. Momenteel is dit gebouwtje samen met de Silo en de loodsen eigendom van de gemeente Middelburg en is hun toekomst ongewis.

blank


Bedreigd: Kloostermuur N.H. kerk - Kloosterzande
Geplaatst op: 24-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Kloosterzande
Omschrijving:

Cisterciënzer muur, bestaande uit middeleeuwse kloostermoppen en 17de eeuwse ijsselstenen, wordt bedreigd. Er is door een windvlaag in mei 2009 al een gat van ongeveer 8 meter ontstaan. Het is de enige originele Cisterciënzermuur in Nederland en dient daarom behouden te blijven.

blank


Bedreigd: Vm. schoolgebouw ('gereformeerde school') - Meliskerke
Geplaatst op: 23-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Meliskerke
Omschrijving:

De oude dorpsschool van Meliskerke gaat onderhands verkocht worden aan Bouwbedrijf Meliskerke, die het gebouw wil slopen en op het perceel een kantoor met kantine wil bouwen. De staat van het gebouw is slecht, de gemeente vindt het niet tot haar kerntaak behoren dergelijke panden te onderhouden en het Bouwbedrijf kan niet (uit de kern) verplaatst worden. Of het gebouw mooi of lelijk is doet niet terzake, maar ik vraag me af of hiermee niet weer een karakterisstiek dorpselement verloren gaat, zo'n typische dorpsschool met drie lokalen en een lange gang erachter. Volgens mij zijn er niet veel meer van.

blank


Overig: Weegbrug met wachtershuisje - Oud-Vossemeer
Geplaatst op: 23-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Oud-Vossemeer
Omschrijving:

Weegbrug en -huisje staan al jaren te verkommeren. Idee: herbestemmen tot kantoor (kleinschalig) of betrekken bij naastgelegen ijsbaan.

blank


Ondergewaardeerd: Wachtlokaal - Hoedekenskerke
Geplaatst op: 20-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Hoedekenskerke
Omschrijving:

Aan de veerhaven van Hoedekenskerke staat nog een karakteristiek wachtlokaal uit 1930. Wordt met dit gebouwtje rekening gehouden tijdens de geplande dijkversterking?

blank


Bedreigd: Kroonlijst - Middelburg
Geplaatst op: 18-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Kroonlijst is in zeer slechte staat.

blank


Overig: Woning - Retranchement
Geplaatst op: 16-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Retranchement
Omschrijving:

Deze woning is op last van de gemeente Sluis in week 44 2009 gesloopt. Boetebeding van € 15.000,- Terwijl op andere plaatsen in de gemeente Sluis medewerking wordt verleend aan het bouwen van een nieuwe 1ste, 2de recreatieve arbeiderswoning enz. op een boerderij moest deze 2de woning gesloopt worden! Van verder commentaar zal ik me maar onthouden!

blank


Bedreigd: Grafmonumenten vice-admiraals - Oost-Souburg
Geplaatst op: 11-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Beide grafmonumenten rondom de dorpskerk van Oost-Souburg bevinden zich in een slechte staat van onderhoud. Details van deze objecten en de betreffende zeelieden zijn te vinden in het boek 'Een Vaste Burcht' van Frans Zuurvee, pag. 53-59.

blank


Bedreigd: Vianegemaal - Ouwerkerk
Geplaatst op: 10-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Ouwerkerk
Omschrijving:

Hoewel het Vianegemaal tot het Zeeuws erfgoed gerekend mag worden, bevindt het zich in een deplorabele toestand. In het voorjaar van 2009 hebben twee leden van de monumentencommissie het bouwwerk nader geïnspecteerd. Volgens deze zelfde commissie is het object uitermate bedreigd.

blank


Bedreigd: CEBECO-gebouwen - Middelburg
Geplaatst op: 09-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Gebouwen aangekocht door Gemeente Middelburg met de bedoeling deze op termijn te slopen. Mijns inziens zijn deze voormalige CEBECO gebouwen de moeite waard om te behouden om deze een nieuwe bestemming te geven.

blank


Overig: Bermpaaltje - Grijpskerke
Geplaatst op: 06-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Grijpskerke
Omschrijving:

Signalering van een bermpaaltje, aan voor- en achterzijde met een '7' genummerd.

blank


Overig: Tram-duiker - Noordgouwe
Geplaatst op: 03-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Noordgouwe
Omschrijving:

Duiker is restant van trambaan tussen Brouwerhaven - Zierikzee. Duiker is in verval geraakt en niet herkenbaar als relict van trambaan.

blank


Overig: Oprijbrug PSD - Breskens
Geplaatst op: 03-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Breskens
Omschrijving:

Wordt niet meer gebruikt. Het is een erfstuk van Zeeland van oud PSD/Dubbeldekkersboten.

blank


Bedreigd: Boerderij Nieuwenhove - Middelburg
Geplaatst op: 02-11-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Sloopvergunning is al verleend.

blank


Bedreigd: Waterpomp - Middelburg
Geplaatst op: 29-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Waterpomp is in slechte staat van onderhoud, indringing van vocht o.a. regenwater. Hierdoor ontstaat roestvorming en verspindert de steen. De slinger van de pomp ontbreekt.

blank


Bedreigd: Baarhuisje begraafplaats - Hoofdplaat
Geplaatst op: 19-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Hoofdplaat
Omschrijving:

Het baarhuisje is in slechte staat, recent is de stam van de klimop doorgehakt of -gezaagd.

blank


Overig: Toegangspalen begraafplaats - Hoofdplaat
Geplaatst op: 19-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Hoofdplaat
Omschrijving:

De palen van het hek zijn zwaar beschadigd, cq vernield. De hekkens waren niet meer aanwezig. Misschien weg i.v.m. reparatie!

blank


Bedreigd: Duiker - Aardenburg
Geplaatst op: 19-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

De sloot die op deze duiker uit komt is een aantal jaren geleden gedempt. De muur met deksteen van de duiker staat nog boven het maaiveld op het landbouwperceel van de gebr. de Koeijer. Afgelopen 4 weken is de deksteen verdwenen. Aan de noordzijde van de Isabelladijk is de duiker met natuursteen nog wel aanwezig maar verdient een opwaardering. DLG en HZL zijn op de hoogte.

blank


Overig: Remise - Draaibrug (Aardenburg)
Geplaatst op: 14-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Draaibrug (Aardenburg)
Omschrijving:

Niet alleen als oud-inwoner van Aardenburg, maar ook als bedrijfsarchivaris met een bijzondere interesse voor West Zeeuws-Vlaanderen is het schrijnend om te zien wat de staat is van de oude ZVTM-stoomtramremise in het plaatsje Draaibrug. Maar niet alleen de oude remise verkeert in erbarmelijke staat, ook de bijbehorende personeelswoningen laten ernstige slijtagesporen zien. Hoe is het mogelijk dat zulke prachtige sporen van de industriele revolutie in een plaats die haar volledige stratenplan, alsmede haar eigennaam te danken heeft aan haar functie, er zo belabberd bij ligt? Voor meer documentatie ter ondersteuning van mijn verhaal wil ik u verwijzen naar de website www.draaibrug.com onder het menu: "Verleden Draaibrug". Niet alleen biedt deze site volstrekt unieke historische beelden (die ik tot op heden in geen enkel archief ben tegengekomen), het geeft tevens blijk van waardering voor de historie van het eigen dorp en dus ook het belang dat gediend wordt bij behoud van het nu nog resterende culturele erfgoed.

blank


Bedreigd: Tramhokje - Nieuwvliet
Geplaatst op: 05-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Nieuwvliet
Omschrijving:

Voormalig tramhokje op het perceel Cadzandseweg ongenummerd, kadastraal bekend onder nummer EN 928. Sloop aangevraagd bij de gemeente Sluis.

blank


Ondergewaardeerd: Weegbrug - Nieuw en Sint Joosland
Geplaatst op: 05-10-2009
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw en Sint Joosland
Omschrijving:

Te Nw & St Joosland staat in de Zaagmolenpolder sinds 1894 een weegbrug. De huidige eigenaar is de tachtig al even gepasseerd en onderhoud aan de weegbrug wordt voor hem moeilijker. Regelmatig worden er nog vrachten gewogen, hoofdzakelijk hooi en stro. Deze worden door de zoon van de eigenaar vervoerd. Deze zoon heeft echter geen specifieke belangstelling in de weegbrug. Als melder wil ik met de eigenaar overleggen of er mogelijkheden zijn om dit monumentale gebouwtje voor het nageslacht te bewaren, wellicht door het verkrijgen van een monumentenstatus.

blank


Bedreigd: Landbouwschuur - IJzendijke
Geplaatst op: 16-09-2009
Status: Afgerond
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

Deze eeuwenoude, beeldbepalende landbouwschuur met A-status (hoogste waardering in de provinciale boerderij-invenntarisatie) wordt met sloop bedreigd. Een sloopaanvraag is 31-07-2009 aangevraagd om deze schuur te vervangen door een nieuwe schuur.Bedreigd: Watergebouw spooremplacement - Vlissingen
Geplaatst op: 08-09-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Dit gebouw is het laatste watergebouw behorend bij een spoorwegstation van Zeeland. Volgens de gemeente zal al donderdag a.s. begonnen worden met de sloop van de nabijgelegen loodsen en vervolgens van (het restant van) de watertoren.

blank


Bedreigd: Rijksmonumentaal herenhuis - Hulst
Geplaatst op: 03-09-2009
Status: Afgerond
Plaats: Hulst
Omschrijving:

In de gevel van woning Steenstraat 30 te Hulst zijn ernstige vervormingen in de gevel waargenomen. De linkerkant van de gevel verzakt en bolt uit. De kans dat er nog een monumentaal pand (zoudziederij) instort is aannemelijk. Ernaast is het pand gelegen aan een doorgaande weg waardoor ook persoonlijk letsel mogelijk is.

blank


Bedreigd: Mozaiek van Han Reijnhout - Veere
Geplaatst op: 28-08-2009
Status: Afgerond
Plaats: Veere
Omschrijving:

Mozaiek van Han Reijnhout in een vervallen schoolgebouwtje in Veere. Het mozaiek zit op een binnenmuur en is nog onbeschadigd. Voor de school is reeds in maart 2009 door de gemeente Veere een sloopvergunning afgegeven.

blank


Overig: Grenspaal - Vlissingen
Geplaatst op: 26-08-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Grenspaal van Vlissingen, verdwenen bij aanleg van viaduct over de goederenspoorweg naar het Sloegebied. Paal is op de bijgaande foto al opzij gelegd voor de aanleg, maar nog niet verdwenen.

blank


Bedreigd: Panden Nassaustraat 10 en 12 - IJzendijke
Geplaatst op: 18-08-2009
Status: Afgerond
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

Mijn moeder (84) heeft grote zorgen over kaalslag in haar geboortedorp IJzendijke met name in haar oude woonstraat. Er is een sloopvergunning afgegeven voor 2 panden nl. Nassaustraat 10 en 12 welk haar inziens behoren tot de geschiedenis van het vestingstadje en een uitstraling geven aan het historische karakter van het plaatsje. Huis nr 10 wordt vermeld op de site van het KICH, huis nr 12 is een oud kadehuis vanuit de tijd dat de Nassaustraat nog kade was en het stadje (Prins Maurits, 1604) nog aan het water lag. Ik ben het volledig eens met de mening van mijn moeder en heb voor haar een bezwaar ingediend bij de gemeente Sluis, de vergunningverlener. Wat kunnen we hier verder nog doen? Is er bij uw dienst een mogelijkheid hier extra druk uit te oefenen op het niet verlenen van deze vergunning?

blank


Ondergewaardeerd: Vml. gemeentehuis - Sint Jansteen
Geplaatst op: 18-08-2009
Status: Afgerond
Plaats: Sint Jansteen
Omschrijving:

De onderhoudsstaat van dit pand, dat aan het einde van de 18e eeuw oorspronkelijk als gerechtsgebouw is gebouwd, is matig. Het pand heeft geen beschermde status en zal vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook niet meer voor een dergelijke status in aanmerking komen, dit i.v.m. het terughoudende beleid m.b.t. aanwijzing. Wellicht behoort een gemeentelijke status tot de mogelijkheden om dit gebouw voor de toekomst veilig te stellen?!

blank


Bedreigd: Bastion - Veere
Geplaatst op: 09-08-2009
Status: Afgerond
Plaats: Veere
Omschrijving:

Bij de stadsmuur van Veere zijn er plannen voor de uitvoering van een strandje. Een dergelijke nieuwe bestemming brengt echter ook allerlei voorzieningen zoals vuilnisbakken, toiletten, etc. met zich mee. Deze ontwikkeling in de directe nabijheid van het beschermd stadsgezicht van Veere is zeer bedenkelijk en zou dientengevolge met alle betrokken partijen besproken en goed overwogen moeten worden.Bedreigd: Kademuren en sleephellingen vml. Scheepswerf - Hansweert
Geplaatst op: 19-07-2009
Status: Afgerond
Plaats: Hansweert
Omschrijving:

De scheepswerf is vertrokken naar een locatie aan de binnenzijde van de sluizen in Hansweert. De loodsen en het terrein zijn al jaren niet meer in gebruik en aangetast door niet alleen de tijd, maar ook door de natuur (buitendijks, storm en golven). Aann.mij Van de Straaten (andere gebruiker van het terrein en eigenaar) is voornemens de oude loodsen van de (vertrokken) vml. scheepswerf en het eigen terrein grondig aan te pakken en nieuwbouw te gaan plegen.

blank


Bedreigd: Travalje - Schoondijke
Geplaatst op: 06-07-2009
Status: Afgerond
Plaats: Schoondijke
Omschrijving:

Er zijn plannen om de travalje op de huidige locatie te verwijderen. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden van een alternatieve locatie.

blank


Bedreigd: Algemene begraafplaatsen gemeente Borsele - Heinkenszand
Geplaatst op: 29-06-2009
Status: Afgerond
Plaats: Heinkenszand
Omschrijving:

De gemeenteraad beslist 16 juli as. over een voorstel van B en W om de hoofdpaden van de dertien algemene begraafplaatsen in Borsele - waarvan één nieuw en de overige van oude(re) oorsprong - te asfalteren en van fijn grind te voorzien. De hoofdpaden (bij ingang) bepalen het aanzien van de vaak kleine rustplaatsen. De urgente vraag is of er een beter alternatief is voor het toegankelijk maken en verharden. Uit het oogpunt van cutureel erfgoed en landschappelijk/monumentaal aanzien vinden wij deze keuze in het Nationaal Landschap niet fraai. Misschien kunnen er nog betere oplossingen geadviseerd en/of overwogen worden?

blank


Bedreigd: Veilinggebouw - Tholen
Geplaatst op: 18-06-2009
Status: Afgerond
Plaats: Tholen
Omschrijving:

De voormalige smidse aan het bastion bij de Oudelandsepoort staat er vervallen bij. Een karakteristiek en behoudenswaardig gebouw, gekeken naar de bouwhistorische, maar zeker ook de cultuurhistorische waarde. Pand staat binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht van Tholen.

blank


Bedreigd: Aardappelpoterij - Middelburg (St. Laurens)
Geplaatst op: 16-06-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg (St. Laurens)
Omschrijving:

Sloopvergunning is op 12-06-09 afgegeven. Bezwaartermijn verloopt op 24-07-09. Een van de weinig overgebleven aardappelpoterijen in deze omgeving. Noordweg valt onder beschermd stadsgezicht. Sectienummer gemeente: 01135Bedreigd: Gaarkeuken - Middelburg
Geplaatst op: 18-05-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Zeer recent ben ik gebeld door een oudere inwoner van Middelburg die zeer teleurgesteld is dat de gemeente Middelburg een sloopvergunning heeft aangevraagd voor dit gebouw, zijnde de voormalige gaarkeuken. Hiervan heeft waarschijnlijk ook een exemplaar in Vlissingen gestaan, welke al is afgebroken. Foto's hiervan zijn te vinden bij de beeldbank, collectie foto's, recordnummer 2532.Overig: Grenspaal - Vlissingen
Geplaatst op: 02-05-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Paal is ingetekend in een plattegrond van Vlissingen uit 1939. De melder vraagt zich af waar de paal gebleven is. Misschien de Kalloot (groot schorrengebied, waar de huidige kerncentrale van Borsele staat - red.)?Bedreigd: Dam - Middelburg
Geplaatst op: 23-04-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Een honderdtal monumentale huizen, gebouwd op de oude havendijk, wordt sinds een jaar vele malen per dag in voelbare verticale en zijwaartse beweging gebracht door zwaar vrachtverkeer. Duurt dit voort dan zal zeer uitgebreide schade ontstaan. De gemeente Middelburg lijkt hier geen belang aan te hechten.

blank


Bedreigd: Beeld Heracles - Middelburg
Geplaatst op: 23-04-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Standbeeld Heracles in de tuin van de sociëteit De Vergenoeging dient verwijderd te worden van een rode verflaag (foto: Stichting Vrienden van Middelburg).

blank


Overig: Verlichting binnenstad - Middelburg
Geplaatst op: 23-04-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Zorg voor een passende verlichting bij de inrichting van de openbare ruimte in de historische binnenstad van Middelburg (Lichtplan Middelburg centrum).

blank


Overig: Openbare pleinen - Middelburg
Geplaatst op: 23-04-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Betrokkenheid bij de planvorming t.a.v. het pleinenplan (Plein 1940, Walplein, Zuster- en Koorplein)

blank


Bedreigd: KPN-kabelstation - Domburg
Geplaatst op: 20-04-2009
Status: Afgerond
Plaats: Domburg
Omschrijving:

Pand en perceel zijn door KPN verkocht aan een projectontwikkelaar met als doel sloop t.b.v. bouw recreatieappartementen.

blank


Ondergewaardeerd: "de Kievitshoek" - Dreischor
Geplaatst op: 12-04-2009
Status: Afgerond
Plaats: Dreischor
Omschrijving:

Gebouwen herkenbaar als tradioneel boerenerf (uit 1e helft 20e eeuw), diverse gebouwen: stenen vetstal (eind 19e eeuw), zwarte houten (gepotdekselde) schuur (wagenhuis, einde 19e eeuw, zie foto), stenen woonhuis (1930), stenen schuur (1947) en stenen droogschuur (1962).Bedreigd: Landbouwschuur - Zoutelande
Geplaatst op: 28-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Zoutelande
Omschrijving:

De grote oude boerenschuur staat op instorten.

blank


Bedreigd: Resten kapel - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 25-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

Het betreft archeologische resten van de voorganger van de huidige kerk die ten oosten van de huidige kerk in het zicht zijn gebracht. Regelmatig zie ik losse (middeleeuwse) stenen die door spelende kinderen gebruikt worden. Na pakweg 10 jaar is van dit monument niets meer over. Heb dit al een keer bij de gemeente Veere gemeld, maar daar is nog niets op ondernomen.

blank


Ondergewaardeerd: De Schaapskooi - Wilhelminadorp
Geplaatst op: 25-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Wilhelminadorp
Omschrijving:

De schaapskooi is het enige stukje uit de geschiedenis van de Wilhelminapolder dat nog herinnert aan het feit dat dit bedrijf in het verleden ook aan veeteelt deed. Het ligt er nog bij zoals in het verleden. Je kunt de geschiedenis van de Wilhelminapolder niet los zien van die van de gemeente Goes. Ooit heb ik ergens gelezen dat er slechts 2 van dit soort schaapskooien over zijn. De voormalige arbeidershuisjes en Hofstee Rotterdam aan dezelfde straat maken dit tot een uniek stukje historie, al is de Hofstee niet meer zo mooi als vroeger. De gemeente Goes heeft hier helaas geen oog voor. De polder waar de schaapskooi staat was vrij recent in beeld als industieterrein voor betonbedrijven, nu is er weer een landschapsontwikkelingsplan dat het gebied mogelijkheden geeft van recreatiewoningen of aquacultuur of zelfs overloopgebied van bedrijventerrein de Poel. Nergens in de stukken staat iets over deze mooie schaapskooi behalve in een MER-rapport waarbij het een boerderij genoemd wordt die bij de plannen gesaneerd zal worden!! Doodzonde!!

blank


Ondergewaardeerd: Grenspaal - Nieuwdorp
Geplaatst op: 24-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Nieuwdorp
Omschrijving:

Tussen ’s-Heer Arendskerke en Nieuwdorp staat aan de Schippersweg ter hoogte van nummer 30 (op de hoek van een landbouwperceel) een unieke hardstenen, gekapte grenspaal.

blank


Bedreigd: Weegbrug/huisje - Goes
Geplaatst op: 17-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

Melding van weeghuisje/-brug als historisch erfgoed. De weegbrug wordt bedreigd door het project 'Goese Schans' en de plannen voor een aquaduct ten noorden van de Ringbrug.

blank


Overig: Poldergrenspalen (4) - omgeving Kamperland
Geplaatst op: 16-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: omgeving Kamperland
Omschrijving:

Melding van vier grenspalen op Noord-Bevaland, o.a. van oude gemeenten Wissenkerke, Oud-Campen e.d.

blank


Bedreigd: Polder - Wolphaartsdijk
Geplaatst op: 13-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Wolphaartsdijk
Omschrijving:

Uitbreiding aan de oostzijde van Wolphaartsdijk. Nieuwe woonwijk.

blank


Ondergewaardeerd: de Duundiek - Biggekerke (Valkenisse)
Geplaatst op: 12-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Biggekerke (Valkenisse)
Omschrijving:

Een artikel over deze dijk verscheen in De Wete van juli 2007. Het kan een van de oudste dijkjes van Walcheren zijn, een binnenduinse dijk tussen Dishoek en Gr.Valkenisse. Bedreigd door recreative activiteiten.

blank


Bedreigd: Onze Lieve Vrouwe Kerk - Vlissingen
Geplaatst op: 11-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Deze kerk staat op het punt om gesloopt te worden, het is goedkoper om een nieuwe kerk terug te zetten. De kerk staat in een jaren '20- '30 buurt en past geheel in het plaatje, de kerk heeft veel bijzondere details en stijlen, ook het parochiehuis? dat naast de kerk staat is bijzonder. Ik hoop dat er nog eens goed naar gekeken kan worden door dezen of genen.

blank


Overig: Polder - Cadzand
Geplaatst op: 10-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Cadzand
Omschrijving:

Archeologische vondst in een polder bij Cadzand.

blank


Bedreigd: Consistorie van de Michaëlskerk - Koudekerke
Geplaatst op: 10-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

Consistorie die aan de kerk vast zit, niet het originele gebouw. Het consistoriegebouw is bijzonder, toch al behoorlijk oud en heeft bijzondere details. Er zijn nog steeds plannen om deze aanbouw te slopen en er een moderne aanbouw met vergaderkelder neer te zetten.

blank


Bedreigd: Boerderij Overduin - Oostkapelle
Geplaatst op: 10-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Oostkapelle
Omschrijving:

Deze boerderij ligt vlakbij natuurgebied Oranjezon te Vrouwenpolder. Over deze boerderij is wel wat bekend zo op het bordje te lezen, maar de staat van de boerderij is minder en naar mijn idee woont er op het moment niemand in. Wat mij opviel zijn de bijzondere ronde ramen aan de zijkanten van het woonhuis en de schuur, en de afwerking van de daken, ook de dakpannen zijn bijzonder van vorm en zo te zien van leisteen. Een bijzondere, niet typisch Walcherse boerderij.

blank


Bedreigd: Oude ponton veerboot Terneuzen-Hoedekenskerke - Terneuzen
Geplaatst op: 03-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Terneuzen
Omschrijving:

Enige tijd geleden is het ponton van de oude veerdienst Terneuzen-Hoedekenskerke door Rijkswaterstaat verwijderd vanwege de slechte staat waarin dit verkeerde. Het beweegbare geklonken ijzeren bruggedeelte is nog aanwezig. Het is nog onduidelijk wat hier mee gaat gebeuren en of het meegenomen zal worden bij de plannen van de gemeente Terneuzen met de Oude Veerhaven. Het ponton met brug is onlosmakelijk verbonden met de historie van de Oude Veerhaven van Terneuzen. Het behoort tot het maritieme en industriele erfgoed van Terneuzen en Zeeland. Alles zou in het werk gesteld moeten worden om dit voor de toekomst te kunnen behouden.

blank


Bedreigd: Woonhuizen Kaai - Veere
Geplaatst op: 02-03-2009
Status: Afgerond
Plaats: Veere
Omschrijving:

Onder al het auto- en vrachtverkeer lijden de panden enorm. Vrij vaak voel ik het hele pand trillen. Foto's van scheuren in diverse gevels zijn in mijn bezit. De gem.Veere is al lang op de hoogte, het is ook al jaren door de Stadsraad aangekaart. Doch de gem. bagataliseert de klachten continue. Ik maak mij ernstig zorgen om de monumentenpanden en met mij vele inwoners. Wilt u, als organisatie, dit bij de gem. onder de aandacht brengen. Het is al lang niet meer van deze tijd dat door zo'n monumenten stadje al het verkeer kan "razen" met alle gevolgen vandien.

blank


Bedreigd: Landbouwperceel - Grijpskerke
Geplaatst op: 28-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Grijpskerke
Omschrijving:

In verband met de verbreding van de Domburgsewatergang zijn in de Fred. Barbarossaweg aarden wallen aangelegd. Het is de bedoeling dat dit blijvend is. Het betreffende perceel heeft een agrarische bestemming. Wij ervaren deze wallen als een aantasting van het open en vlakke agrarische landschap.

blank


Bedreigd: Machinefabriek - Vlissingen
Geplaatst op: 27-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Deze karakteristieke loods staat op de nominatie om gesloopt te worden ten behoeve van (nog meer) woningen. Ik en velen met mij vinden dat er beter naar alternatieven gezocht moet worden zodat dit gebouw bewaard kan blijven.

blank


Ondergewaardeerd: v.m. Huis Lichtenbergh - Tholen
Geplaatst op: 27-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Tholen
Omschrijving:

Begin 1900 is de kap van het huis gesloopt en rond 1924 is de oorspronkelijke gevel "gemoderniseerd".

blank


Ondergewaardeerd: Beurtschip Frans Naerebout - Goes
Geplaatst op: 26-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Goes
Omschrijving:

Bij de restauratie van de laatste beurtvaarder van Zeeland ontbreekt het de stichting aan gemeentelijke financiële steun en medewerking. De financiën zijn echter bijna opgedroogd. zie: www.beurtvaarder.nl

blank


Bedreigd: Graven Fam. Lenshoek - Wolphaartsdijk
Geplaatst op: 26-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Wolphaartsdijk
Omschrijving:

Dekstenen en hekwerk rondom graven bevinden zich in vervallen toestand.

blank


Bedreigd: Duiker - Philippine
Geplaatst op: 25-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Philippine
Omschrijving:

Duiker ligt grotendeels op Belgisch grondgebied, gaat onder de Braakmanweg te Boekhoute en komt uit op Nederlands grondgebied ten westen van de Olmendijk te Philippine. Deze 175 jaar geleden oude gemetste duiker begint tekenen van veroudering te vertonen; brokken metselwerk komen los.

blank


Bedreigd: Kreek - Westkapelle
Geplaatst op: 25-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

De Kreek van Westkapelle is ontstaan na het bombardement van de dijk in oktober 1944. Thans een natuurgebied met veel vogels en jonge bossen aan de oevers. Is een markant en beeldbepalend element voor het dorp maar vooral ook een oorlogsmonument. Is voorts een (stilte) buffer tussen het dorp en recreatieparken/campings richting Zoutelande. De Kreek mag tot heden niet voor recreatiedoelen (spelevaren, zwemmen e.d.) gebruikt worden. Nu zijn er plannen om recreatief duiken toe te laten. Voorts zal na het gereedkomen van de bouw van veel recreatie appartementen, gesitueerd op de plaats van het voormalige badmotel de druk om de Kreek als recreatiewater te gebruiken, verhogen, zeker als er al in geduikt mag worden. Dus sterke bedreigingen voor dit erfgoed uit WO II.

blank


Ondergewaardeerd: v.m. Fort de Ruyter - Ritthem
Geplaatst op: 25-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Ritthem
Omschrijving:

Ten Oosten van de Buitenhaven van Vlissingen werd, na een moeilijke en langdurige besluitvorming, in 1913 met de bouw van Fort de Ruyter begonnen. Het gewapend betonnen fort was bedoeld om onze neutraliteit op de Westerschelde te handhaven. Mede door de tijdens de Eerste Wereldoorlog opgedane ervaringen werd de bouw rond de jaarwisseling van 1919-1920 gestaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de fundamenten nog door de Duitsers gebruikt. De fundamenten liggen er thans, gedeeltelijk afgedekt met grond, verwaarloosd bij.

blank


Bedreigd: Hof Kromwege - Oost-Souburg
Geplaatst op: 25-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Dit monumentale pand staat op instorten, als er niet snel iets ondernomen wordt. Ook is er gevaar voor brandstichting, het pand kan betreden worden via de verrotte bovenramen.

blank


Bedreigd: Woonhuis - 's-Heer Arendskerke
Geplaatst op: 25-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: 's-Heer Arendskerke
Omschrijving:

Herstel aan woonhuis is op korte termijn nodig.

blank


Bedreigd: St. Janskerkhof - Sluis
Geplaatst op: 23-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Sluis
Omschrijving:

De graven bij en fundamenten van de vml. Sint Janskerk worden door weersomstandigheden en menselijk handelen direct bedreigd in hun voortbestaan. Inmiddels zijn al verschillende grafzerken dermate beschadigd dat herstel niet meer haalbaar is.

blank


Ondergewaardeerd: Grenssteen - Renesse
Geplaatst op: 19-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Renesse
Omschrijving:

Grenssteen waarschijnlijk uit de tijd van de Franse bezetting 1800?Bedreigd: Spuikompark - Philippine
Geplaatst op: 19-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Philippine
Omschrijving:

De Spuikom is een specifiek relict van het vissersver-leden van Philippine en is, naast het sluisje bij de Spuikom en de zgn. "Stenen Beer" één van de drie nog overgebleven monumenten. Het huidige Spuikompark vormt daarom met het kanaaltje een historische, beeldbepalende en beschermenswaardige eenheid. In dit Spuikompark wil men nu op 5500 m2 een woonzorgcom-plex in hoogbouw neerzetten, waardoor dit unieke geheel onherstelbaar beschadigd zal worden en voor altijd verloren dreigt te gaan.

blank


Bedreigd: Polder - Nieuw en Sint Joosland
Geplaatst op: 18-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Nieuw en Sint Joosland
Omschrijving:

Authentieke polder die bestaat uit kleine dijkjes en weilandjes, grenzend aan de oude bietenhaven van Nieuw en Sint Joosland, In het ontwerp bestemmingsplan is daar nieuwbouw gepland.

blank


Bedreigd: Landgoed Torenvliedt - Middelburg
Geplaatst op: 17-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

De gemeente Middelburg is van zins om allerhande fietspaden over het landgoed Torenvliedt aan te leggen. Het is de vraag of dit gebeurt met voldoende in achtneming van de cultuurhistorie.

blank


Bedreigd: Stoep - Colijnsplaat
Geplaatst op: 16-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Colijnsplaat
Omschrijving:

Voor de huizen aan de Voorstraat liggen stoepen die eigendom zijn van de perceelseigenaar. Deze stoepen zijn zeer karakteristiek en beschermwaardig. Het betreft stoepen gelegd uit hand gehakte arduin of belgisch hardstenen tegels. De stoep voor dit huis dreigt nu verloren te gaan. Volgende week wil men een nieuwe stoep gaan aanleggen.

blank


Bedreigd: Grenspaal - Vlissingen
Geplaatst op: 16-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Onderaan de duinen tussen Zwanenburg en Westduin te Vlissingen staat nog een oude grenspaal. op het moment is daar de duinverzwaring gaande. Mijn vraag is: wordt er op gelet dat deze grenspaal niet onder het zand zal verdwijnen?

blank


Ondergewaardeerd: Kilometerpaal - Burgh-Haamstede
Geplaatst op: 16-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Burgh-Haamstede
Omschrijving:

Dit is de laatste kilometerpaal van voor 1953, toen de Serooskerkse weg er nog niet was en het verkeer via Renesse naar Haamstede moest. Op de paal staat 19.3, dit zijn dus de km's vanaf zee via Renesse naar Burgh. De paal staat scheef en de cijfers hebben verf nodig.Bedreigd: Oude Sloelijn - van Eindewege naar 's-Heerenhoek
Geplaatst op: 16-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: van Eindewege naar 's-Heerenhoek
Omschrijving:

De Afbraak van de Oude Sloelijn is vandaag begonnen helaas ! Een bericht dat ik ontving van PvdA Goes! Zij hebben ook vragen gesteld. Het is bijzonder jammer dat een bijzondere mogelijkheid om de lijn en haar omgeving op een unieke brede wijze te profileren ( cultureel erfgoed, historie , natuur , landschap, recreatie, sport /railfietsen en walking the rails e.a./, kunst, toerisme, verbindingsroute) verloren gaat. Het talud en rails, schouwpad en verwante objecten zijn het leesbare uitgangspunt in het landschap waar alles op terug te voeren is. Binnen een ontwikkelingsplan (groeimodel) had dit steeds meer vorm kunnen krijgen en een unieke tegenpool kunnen zijn van de nostalgische SGB dat wel verheven is tot rijksmonument !!! Voor eventuele problemen nu en in de toekomst zijn oplossingente bedenken. Nu is het: weg is weg! Het is merkwaardig dat de afbraak begint op een moment dat een werkgroep o.l.v. de dorpsraad Heinkenszand op verzoek van gemeente Borsele nadenkt over een toekomstige bestemming. Conny is daarbij betrokken als onafhankelijk voorzitter! In maart zou die werkgroep rapport uitbrengen aan de raad van Borsele! Prorail gaf schriftelijk aan dat de afbraak vanaf 1 april zou plaatsvinden, het is dus vervroegd.Ondergewaardeerd: "Zaandam" - Vlissingen
Geplaatst op: 15-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

De "Zaandam" is een historisch zeebetonningsvaartuig dat momenteel in gebuik is bij het ZKK Scheldemond. De "Zaandam" heeft een grondige restauratie en met name een dokbeurt nodig.

blank


Overig: Duiktoren - Vlissingen
Geplaatst op: 15-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

In vlissingen heeft jaren een duiktoren in zee gestaan. Nadat de toren is weggehaald zijn al vele pogingen en acties geweest de toren van de ondergang te redden. De duiktoren staat nu opgeslagen in een hoek van het Scheldeterrein. De duiktoren valt onder de categorie behoudenswaardig, zoals de scheldekraan.Bedreigd: Scheepswerfkraan - Vlissingen
Geplaatst op: 15-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Een van de weinige kranen uit die tijd. De kraan is afgebroken en ligt te verroesten op de kade.

blank


Bedreigd: Lichtmasten - Vlissingen
Geplaatst op: 15-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

De lichtmasten zijn indertijd geschonken door particulieren en bedrijven. Ze zijn speciaal,omdat het lichtschijnsel de loodsen niet verblinden. Door de werkzaanheden"zwakke schakels" dreigen zij verloren te gaan. Een mastje ligt nu in een loods op de hermesweg. Dat mastje lag al een tijdje los op de Nolledijk en was al beschadigd geraakt. Er is een groot risico dat de aannemer daar niet goed mee omgaat, en de masten verloren dreigen te gaan.Het zijn karakteristieke mastjes die kenmerkend waren (zijn) voor de wandelweg op de Nolledijk.Bedreigd: PKN Kerk - Axel
Geplaatst op: 14-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Axel
Omschrijving:

Aan de kant van de Koestraat zal zeer waarschijnlijk een aanbouw tegen de kerk / toren uit 1865 komen. Hier zitten ook de 17e eeuwse grafstenen ingemetseld. Deze zullen daardoor zeer waarschijnlijk onzichtbaar worden of beschadigd. Zie: http://muys.tripod.com/bronnen/kerkaxel.html

blank


Overig: "Het oude kerkhof" - Domburg
Geplaatst op: 13-02-2009
Status: Afgerond
Plaats: Domburg
Omschrijving:

Zeker zijn van het voortbestaan van dit stukje groen, ook als de projectontwikkelaar die het aangrenzende "kabelgebouw" heeft gekocht andere plannen zou blijken te hebben.

blank

De laatste website aanpassingen hebben op 4 december 2018 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.