Overige: Woonhuizen St Anna ter Muiden - St Anna ter Muiden

Geplaatst op: 12-10-2018
Bijgewerkt op: 18-10-2018
Afhandelingsstatus: In behandeling
Soort: Woonhuizen
Adres: Marktplein 10-11
Plaats: St Anna ter Muiden
Bouwjaar:
Huidig gebruik:
Beschermde status:
Staat: de woning is onder toezicht van monumentenzorg gerenoveerd

Omschrijving:
Voorontwerp bestemmingsplan 'Marktplein 10-11 Sluis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Marktplein 10-11 Sluis' ter inzage wordt gelegd. Ter plaatse van de bestaande schuur op het perceel Marktplein 11 Sluis worden twee woningen gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheid voor de toevoeging van een woning op het perceel Marktplein 10 Sluis wordt wegbestemd. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 4 oktober 2018 gedurende zes weken (tot en met 14 november 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmarktplein1011-VO01). Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met M. den Boeft via telefoonnummer 14011


Stand van zaken:
18/10/18 de melding is uitgezet bij Erfgoedvereniging Heemschut   
   
     

De laatste website aanpassingen hebben op 4 december 2018 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.