Bedreigd: Schelphoek - Serooskerke Schouwen

Geplaatst op: 23-03-2016
Bijgewerkt op: 01-11-2016
Afhandelingsstatus: Afgerond
Soort: Groen, landschappelijke structuren
Adres: geen adres bekend
Postcode: 4327
Plaats: Serooskerke Schouwen
Bouwjaar: 1953
Huidig gebruik: beschermd natuurgebied
Beschermde status: gedeeltelijk EHS, Natura2000 en NP Oosterschelde
Staat: redelijk

Omschrijving:
Het natuurgebied De Schelphoek ligt aan de zuidkust van Schouwen Duiveland en is ontstaan door de watersnoodramp van 1953. Er ontstond een enorme dijkbreuk. Het is de enige dijkbreuk in Zeeland die in 1953 niet gedicht kon worden. Pas een half jaar na de ramp in augustus 1953 werd het ondergelopen gebied van 520 meter breed met een diepte van 38 meter omsloten door een ruim 4 kilometer lange ringdijk van 235 caissons. Meer dan 200 hectare aan landbouwgrond ging hiermee verloren. De laatst aangebrachte caisson, het Phoenix caisson, steekt nu nog steeds boven de dijk uit en is een mooi uitkijkpunt. Buitendijks, zijn hier duizenden kustvogels. Ook zijn hier bruinvissen te spotten. Het binnendijkse krekengebied, ontstaan door de ramp, is buiten de historie, vooral rijk aan planten en dieren. Dankzij het aanwezige zout in de kreek vriest deze bijna nooit dicht zodat er ook in de winter veel watervogels te zien zijn. In 1956 plantte Staatsbosbeheer een bos, volgens een ontwerp van landschapsarchitect Nico de Jong. De huidige zeedijk en de nollen vormen de ruimtelijke ruggengraat van de Schelphoek. Alle landschapselementen zijn met de dijk verbonden. Binnendijks is de dijk voor een deel omzoomd door het kreekbos en buitendijks ligt de grote wateroppervlakte van de Oosterschelde en de schorren en slikken. Dit maakt de Schelphoek een beschutte plek met daarbij weer een groot contrast tussen de beide zijden van de dijk – het beschutte en gesloten karakter van het kreekbos en het meer open en ruwe karakter van het buitendijkse water van de Schelphoek met de overblijfselen van de werkhaven (van 1967 tot 1986 voor aanbouw van Oosterscheldekering) De Schelphoek maakt deel uit van het Nationaal Park Oosterschelde. De Schelphoek is eveneens Natura 2000 gebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur waarmee de natuur hier zou moeten worden beschermd door Europese regelgeving. Helaas is n deel niet beschermd (o.a. havenplateau) en gemeente en projectontwikkelaars zien hier hun kans. Op dit moment zijn slechts enkele elementen als cultureel historisch waardevol aangemerkt door de gemeente Schouwen Duiveland. Naar onze mening zou het totale Schelphoekgebied als 1 geheel als cultuurhistorisch benoemd dienen te worden. De gehele baai, het totale buitendijkse gebied inclusief de unieke ringdijk en het binnendijkse bos en krekengebied zou niet opengesteld mogen worden voor bebouwing. Dit is de enige plek in Nederland waar nu nog de gevolgen van de Ramp van 1953 zichtbaar zijn. Kijkende vanaf de huidige unieke, 4 kilometer lange, nog onbebouwde ringdijk opgebouwd uit 235 caissons kijkt men uit over de ruime ontstane baai wat voor 1953 nog land was en kijkt men naar de “voormalige zeedijk” die men nooit meer heeft dicht gekregen. Ook fietsend of wandelend over de dijk van de zuidkust van Schouwen ontvouwt het zicht op de nu nog onbebouwde (maar bedreigde) baai van de Schelphoek zich en fiets je voorbij alle landschapselementen. Wij van BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek) vertegenwoordigen op dit moment 1883 mensen, bestaande uit inwoners van Schouwen Duiveland, recreanten en toeristen uit binnen- en buitenland die willen dat het gebied zo blijft als het nu is. Ondanks alle tegenstand vanuit de samenleving wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voorbereid met uitgangspunt bebouwing. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor dit bedreigde maar zeker ook ondergewaardeerde unieke gebied. Met vriendelijke groet, BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek) www.schelphoeknatuurlijk.nl info@schelphoeknatuurlijk.nl


Stand van zaken:
2016: Heemschut wordt ingelicht zodra cultuurhistorische elementen een rol gaan spelen bij de herbestemming. Hiermee is de melding voor nu afgerond.   
   
     

De laatste website aanpassingen hebben op 7 juni 2018 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.