Alle meldingen in behandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de meldingen die wij hebben mogen ontvangen. Voor het verkijgen van gedetailleerde informatie kunt u de onderlijnde titel van de melding aanklikken. In het submenu links kunt u snel een keuze maken in de te raadplegen meldingen.


Bedreigd: Theepaviljoen Park de Griffioen - Middelburg
Geplaatst op: 11-10-2017
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

eigenaar heeft aanvraag ingediend bij gemeente Middelburg voor aanbrengen trappartij en realisatie toiletten in het theehuisje.

blank


Bedreigd: De Gouden Eikel - Aardenburg
Geplaatst op: 28-08-2017
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Het pand met de naam "De Gouden Eikel" aan Weststraat 85 te Aardenburg begint steeds erger te lijden onder achterstallig onderhoud. Dit pand heeft een monumenten status en is bijzonder belangrijk voor de historie van Aardenburg. Zoals de plaquette van de ANWB op de voorgevel van het pand aangeeft, heeft stadhouder Maurits van Oranje Nassau hier verbleven gedurende de belegering van Sluis in 1604. Het jaar 1604 is een belangrijk jaar voor Aardenburg omdat de bezetting door Maurits heeft geresulteerd in het behouden blijven van Zeeuws Vlaanderen door de Nederlanden. Tevens zijn de vestingwerken van Aardenburg in 1604 op last van Maurits drastisch gewijzigd. Ook heeft Aardenburg haar leeuwen en kroon in het stadswapen te danken aan het verblijf van Maurits aldaar.

blank


Bedreigd: pompstation Oranjezon - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 14-08-2017
Status: In behandeling
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

dreiging van sloop eind 2017, na oplevering nieuwe opjagerBedreigd: Maquette Verdronken Dorpen - Colijnsplaat
Geplaatst op: 14-07-2017
Status: In behandeling
Plaats: Colijnsplaat
Omschrijving:

Tijdens herstel van de wandelroute zag ik dat de maquette Verdronken Dorpen beschadigd is. Jammer want het is een mooi rustpunt om te zitten. (de panelen achter de zitstoelen zijn wel op orde) Van de vismijn naar de Zeelandbrug, direkt bij begin van de dijk (knpt. 23 Praathuis naar 67 (Zeelandbrug).

blank


Bedreigd: Kasteel van Jacoba van Beijeren - Sint Maartensdijk
Geplaatst op: 09-07-2017
Status: In behandeling
Plaats: Sint Maartensdijk
Omschrijving:

Enkel de fundamenten van het ooit zo groot kasteel van Jacoba van Beieren zijn nog over. Deze fundamenten (bestaand uit baksteen) liggen onder een grote laag aarde, om ze te beschermen. Het probleem is nu dat de randen van de fundamenten zijn bloot komen te liggen. door erosie zijn er flinke brokken aarde de slotgracht ingevallen waardoor nu alles wat bloot is te liggen. het is niet alleen aarde wat in de slotgracht glijdt maar de fundamenten brokkelen nu ook af. Als er nu niks gebeurt zal dit 14e eeuwse kasteel verder afbrokkelen.Bedreigd: Parkbos Elderschans - Aardenburg
Geplaatst op: 23-04-2017
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

In december 2016 zijn diverse bomen geveld zonder omgevingsvergunning en flora-faunatoets terwijl bekend is dat holtes in de bomen als (winter)verblijf gebruikt worden door o.a. vleermuizen. Er ligt inmiddels een illegale korte autoroute tussen het 'kasteel' en het hotel 'de Elderschans'Overig: Elderschans zuilen toegangshek - Aardenburg
Geplaatst op: 23-04-2017
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

De natuurstenen zuilen (belgisch hardsteen) zijn recent 'goud'kleurig geschilderd. Het is mij niet bekend dat 'alles wat gemeente Sluis aanraakt in goud veranderd'

blank


Bedreigd: Schuur nabij molen cadzand - cadzand
Geplaatst op: 09-04-2017
Status: In behandeling
Plaats: cadzand
Omschrijving:

De schuur is onderdeel van het beeldbepalend cultuurhistorisch complex bestaande uit de molen, molenaarswoning en schuur. Gelegen binnen het bestemmingsplan 'kom Cadzand'. De gemeente Sluis wilt een omgevingsvergunning verlenen t.b.v. het bouwen van een woning op het aangrenzend landbouwperceel gelegen buiten de bebouwde kom, bestemmingsplan 'buitengebied gemeente Sluis' binnen de molenbiotoop mits de schuur gesloopt wordt en de molenaarswoning als bij gebouw gebruikt wordt. zie: NL.IMRO.1714.bpzuidzandseweg2-ON01Bedreigd: 12 apostelen - Zierikzee
Geplaatst op: 17-03-2017
Status: In behandeling
Plaats: Zierikzee
Omschrijving:

Sloop originele winkelinterieur uit 1825 en wijziging voorgevel. Nieuwe eigenaar geeft aan het gesloopt gaat worden.Bedreigd: Boerenschuur Koudekerke Ter Poorteweg - Koudekerke
Geplaatst op: 09-03-2017
Status: In behandeling
Plaats: Koudekerke
Omschrijving:

Boerenschuur met aan één zijde een rieten dak waarin al een heel groot gat zit.

blank


Bedreigd: Boerderij 's-Heer Abtskerke - 's-Heer Abtskerke
Geplaatst op: 09-03-2017
Status: In behandeling
Plaats: 's-Heer Abtskerke
Omschrijving:

En de volgende die wordt bedreigd!

blank


Bedreigd: wagenmakerij naast d'Ouwe Smisse - Zonnemaire
Geplaatst op: 02-01-2017
Status: In behandeling
Plaats: Zonnemaire
Omschrijving:

het betreft de voormalige wagenmakerij van Kees Everwijn, gelegen direct naast wat vroeger de smidse was. Logisch ook natuurlijk omdat er voor de bouw van wagens samengewerkt moest worden. Het houten gebouw is nu in gebruik als opslag van voorraden van proeverij/café d'Ouwe Smisse. Er is een enorm achterstallig onderhoud. Ik heb begrepen dat de uitbater van het café slechts huurder is en dat de eigenaar (die elders woont) niets aan onderhoud wil doen. Ik vind dat zorgelijk en ook onbegrijpelijk. Ook omdat het gebouw direct aan de openbare weg ligt. In Amsterdam zou je een gemeentelijke aanschrijving krijgen, maar blijkbaar bestaat zoiets niet op Schouwen Duiveland. Maar het gaat mij nog meer om de historische waarde, in samenhang met de smidse. Het vertelt zo mooi iets over de landbouwgeschiedenis van zo'n dorp. (ps: ik ben part time bewoner in Zonnemaire, mijn geboortedorp)

blank


Ondergewaardeerd: Historische schepen -
Geplaatst op: 09-11-2016
Status: In behandeling
Plaats:
Omschrijving:

historische schepen worden bedreigd met bestaansrecht i.v.m. overbodige regelgeving vanuit europa.

blank


Bedreigd: Marinesluis - Vlissingen
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: In behandeling
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Metselwerk verbrokkeld aan de binnensluis zijde van onder de Arduinse dekzerken tevens zijn de muren zwaar begroeid met vlinderstruiken en andere planten ook waar de bronzen halsbeugel in de sluisdeurkas zit komt niet tot zijn recht.Bedreigd: RK Kerk Gearadus Majella - Terhole
Geplaatst op: 10-04-2016
Status: In behandeling
Plaats: Terhole
Omschrijving:

In verband met sluiting is (her) bestemming onzeker. Het doel van de Dorpsraad iss het gebouw te behouden voor de gemeenschap in Terhole en dusdanig aan te passen, dat het gebouw geschikt wordt voor sociale en culturele activiteiten, zonder het aanwezige dorpshuis concurrentie aan te doen. Maar de vraag is: hoe organiseer of realiseer je dat?

blank


Bedreigd: Oostkerk - Middelburg
Geplaatst op: 15-12-2015
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

Top 100 monument van Nederland. kerk dreigt leeg te komen wegens het dure onderhoud. Leegstand en verwaarlozing liggen op de loer.Bedreigd: Voormalige telefooncentrale - Domburg
Geplaatst op: 17-10-2015
Status: In behandeling
Plaats: Domburg
Omschrijving:

Gaat waarschijnlijk gesloopt worden om plaats te maken voor een vitaliteitshotel. dec 2015: Er is contact geweest door Heemschut met de actiegroep van bewoners. Tevens heeft Heemschut de uitspraak procedure bijgewoond. De eerste aanvraag voor omgevingsvergunning is na bezwaar Heemschut ingetrokken. Heemschut volgt nauwlettend de mogelijke indiening van een nieuwe aanvraag.Bedreigd: Grote Kerk Veere - Veere
Geplaatst op: 07-10-2015
Status: In behandeling
Plaats: Veere
Omschrijving:

Inscriptie uit 1629: ICK ROELANT NEBBENS HEBBE ICK GHESWOMME VAN DER VERE KANT DWARS OVER OP HET BREESANT DEN VIII YULIS OP SONDAGH ANNO 1629

blank


Overig: Graansilo - Breskens
Geplaatst op: 09-06-2015
Status: In behandeling
Plaats: Breskens
Omschrijving:

In het plan om nieuwe appartementen te bouwen op de Middenhaven is de 38 mtr. hoge graansilo niet opgenomen en dreigt te worden gesloopt. De Sky line van Breskens is zeker door deze graansilo heel bepalend. Het is dan ook behalve dat het hier gaat om een industrieel erfgoed belangrijk om dit gebouw te integreren in de nieuwbouwplannen en de indentiteit van Breskens ook qua sky-line te behouden!Bedreigd: Stoomspoorhijskraan Schelde 38 - Goes/Hulst
Geplaatst op: 29-04-2015
Status: In behandeling
Plaats: Goes/Hulst
Omschrijving:

Een belangrijke kans dreigt aan Vlissingen voorbij te gaan. Voorgeschiedenis: Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Schelde in 1975 besloot de directie op advies van bedrijfsarts Jan Stumphius, de twee laatste uit 1948 en door de KMS zelf ontworpen en in eigen beheer gebouwde stoomhijskranen een museale bestemming te geven. De ene spoorkraan, genaamd ‚ÄúSchelde 39‚ÄĚ belandde bij de stoomtrein Hoorn- Medemblik en de andere kraan ‚ÄúSchelde 38‚ÄĚwerd geschonken aan de Stoomtrein Goes- Borsele (SGB). Hiermee werd het voortbestaan van een belangrijk stuk industrieel erfgoed gewaarborgd. Overdracht Kort na de overdracht van de spoorkraan 39 werd in Hoorn begonnen met de restauratie. Al snel was deze kraan bedrijfsvaardig. Het herstel van de kraan ‚ÄėSchelde 38‚Äô in Goes liet op zich wachten en de kraan werd in onderdelen opgeslagen. De waardevolle hijskraan ‚ÄėSchelde 38‚Äô zou goed tot zijn recht komen op de nog bestaande spoorrails als monument voor een roemrucht scheepsbouwverleden in Vlissingen. Voormalig chef en personeelsleden van de algemene onderhouds afdeling van de werf ,die de kranen onderhielden, alsmede de voormalige kraanmachinist hebben hun steun reeds toegezegd. Kortom de komst van deze kraan zou een logische stap zijn in de ontwikkeling van het Schelde terrein als maritieme stadswijk. Verschillende partijen hebben pogingen gedaan om de kraan uit Goes naar Vlissingen te halen. ‚ÄĘ Een motie van de POV op twee februari 2012 ‚ÄĘ Poging van Dhr. Gerard Aarden om de kraan te kopen van de SGB ‚ÄĘ Brief namens bestuur Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen aan de SGB. Onderwerp: blijk van interesse in Spoorkraan 38. Helaas leverden deze acties niets op. De kraan bleef in onderdelen in Goes. Tijd dringt Geheel onverwachts is de spoorkraan 38 vorige week voor schroot aangeboden. Belangrijke onderdelen van de kraan zijn vanmorgen tijdelijk van de shredders gered. Hierdoor zijn wij nu zeer dringend op zoek naar hulp en financi√ęle steun om de kraan voor de oud-ijzerprijs van de schroothandelaar te kopen, zodat dit Vlissings scheepsbouw symbool van de ondergang gered kan worden. Alle hulp is welkom. Al betreft het slechts een steunbetuiging. De tijd dringt.

blank


Bedreigd: Bietenhaventje Waarde - Waarde
Geplaatst op: 14-02-2015
Status: In behandeling
Plaats: Waarde
Omschrijving:

Door aanslibbing dreigt de haven volledig dicht te slibben. Gevolg zal begroeing zijn en verdwijning van een van de zeldzame bietenhaventjes. Momenteel wordt jaarlijks door 6 vrijwilligers op eigen kosten de slib min of meer verwijderd. Door hoge bemonsterings kosten van het slib wordt het onmogelijk gemaakt voor vrijwilligers dit te blijven doenOndergewaardeerd: Grenspaal - Nieuw- en Sint Joosland
Geplaatst op: 24-01-2015
Status: In behandeling
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Omschrijving:

Grenspaal is in 1986 geplaatst door gem. Vlissingen op toenmalige grens met gem. Middelburg. Sinds 1997 (gem. herindeling) ligt gemeentegrens een paar honderd meter zuidelijker. Paal ligt in gem. Middelburg. Dit is dezelfde soort paal als de paal die aan Jonker Fransweg gestaan heeft (verdwenen). Paal zou weer aan gemeentegrens gezet moeten worden.

blank


Ondergewaardeerd: Gedenksteen - Ritthem/Vlissingen
Geplaatst op: 17-12-2014
Status: In behandeling
Plaats: Ritthem/Vlissingen
Omschrijving:

Deze steen is geplaatst door dhr. Johan Jacob Sprenger, oud-voorzitter der Centrale Directie van het Eiland Walcheren in tegenwoordigheid van den Hoofd Ingenieur van den Waterschap Zeeland en van de Centrale voornoemd den 20 juli 1853. Locatie is Zeedijk (zeezijde), Spuikom Walcheren, voormalig Fort de Ruyter & Schone Waardin. De steen ligt erg verborgen. Meer attentiewaarde zou op z'n plaats zijn.Bedreigd: Agrarische gebouw Middelburg - Middelburg
Geplaatst op: 17-12-2014
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

De pannen van het voordakvlak zakken uit (hoogstwaarschijnlijk door het afroesten van de vernageling van de panlatten) waardoor regenwater de kap kan inlopen en voor vervolgschade zorgt. Dit is toch zeker al een jaar zichtbaar.Bedreigd: Agrarisch gebouw Klaasesweg Biggekerke - Biggekerke
Geplaatst op: 17-12-2014
Status: In behandeling
Plaats: Biggekerke
Omschrijving:

In het achterdakvlak van de schuur vallen diverse gaten. Het rechter deel van dit dakvlak is met metalen platen afgedekt. In het voordakvlak zijn enkele pannen uitgezakt en begint het onderliggende houtwerk hoogstwaarschijnlijk te rotten.

blank


Bedreigd: Boerenschuur Scharendijke - Scharendijke
Geplaatst op: 27-08-2014
Status: In behandeling
Plaats: Scharendijke
Omschrijving:

Deze boerenschuur in Scharendijke gaat naar alle waarschijnlijkheid gesloopt worden. Volgens mijn informatie heeft de Gemeente Schouwen-Duiveland hier 3 weken geleden al toe besloten. Gezien de cultuurhistorische waarde hoop ik dat u sloop kunt voorkomen. Een aantal lokale ondernemers heeft al een plan om het object een maatschappelijke functie te geven. Deze plannen zijn al uitgewerkt.Bedreigd: Boerderij Westkapelle - Westkapelle
Geplaatst op: 06-06-2014
Status: In behandeling
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

De boerderij staat al een tijd leeg en raakt steeds verder in verval.

blank


Overig: Weyde Line - nieuwerkerk
Geplaatst op: 04-06-2014
Status: In behandeling
Plaats: nieuwerkerk
Omschrijving:

boerderij is van tenminste 1870. Heeft 7 maanden na feb 1953 in het water gestaan. Wat zijn hierdoor de gevolgen in de nabije toekomst ?Bedreigd: Theehuis buitenplaats Griffioen - Domburgsche watergang, Middelburg
Geplaatst op: 04-06-2014
Status: In behandeling
Plaats: Domburgsche watergang, Middelburg
Omschrijving:

De bouwkundige staat van dit gebouw is zeer slecht. De kozijnen zijn verrot.Bedreigd: Hof Driewegen - Grijpskerke
Geplaatst op: 14-05-2014
Status: In behandeling
Plaats: Grijpskerke
Omschrijving:

De erfonderdelen zijn een paar jaar geleden gerestaureerd met behoud van cultuurhistorische waarden. Een aantal maanden geleden is men opnieuw gestart met aanpassingswerkzaamheden, hierbij zijn de cultuurhistorische waarden van met name het woonhuis al grotendeels verloren gegaan. Waarom deze omslag en is het buitengebied welstandsvrij in de gemeente Veere?

blank


Bedreigd: ijzeren boerderijerfhek - vogelwaarde
Geplaatst op: 29-11-2013
Status: In behandeling
Plaats: vogelwaarde
Omschrijving:

hek staat aan een vervallen boerderij

blank


Bedreigd: boerderij met schuren De Stengehof - 's-Gravenpolder
Geplaatst op: 04-11-2013
Status: In behandeling
Plaats: 's-Gravenpolder
Omschrijving:

dit boerderijtje is aangekocht, om gesloopt te worden. Het staat op een terpje of woonheuvel daardoor uniek voor het dorp. De locatie ligt aan de voormalige Schuitvaart, nu een sloot achter het perceel. Het is bekend bij de gemeente en heeft een beschermde status, hoe zwaar weet ik niet. Graag bekijken wat nog mogelijk is. Vr.gr. Dicky de Koning.Ondergewaardeerd: Voormalige aanlegsteiger overzetveer - Walsoorden, gem.: Hulst
Geplaatst op: 18-10-2013
Status: In behandeling
Plaats: Walsoorden, gem.: Hulst
Omschrijving:

Omdat de steiger ons inziens een stukje erfgoed is dat bewaard dient te worden melden wij deze aan. Er zijn geruchten dat het waterschap er weinig waarde aan hecht en het onderhoud op de lange baan schuift (mogelijk in 2016) er wordt zelfs gesuggereerd dat afbraak tot de mogelijkheden behoort. Er bestonden al veerdiensten vanuit Walsoorden (NIET Perkpolder) vanaf de 17e eeuw. Een foto uit begin vorige eeuw voegen wij hierbij. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en willen eea graag persoonlijk met u bespreken.

blank


Bedreigd: Woonhuizen Weststraat Aardenburg - Aardenburg
Geplaatst op: 05-10-2013
Status: In behandeling
Plaats: Aardenburg
Omschrijving:

Dit pand staat klaarblijkelijk op de nominatie om plaats te maken voor projectontwikkeling.

blank


Bedreigd: "Nooit Gedacht" - Axel
Geplaatst op: 01-08-2013
Status: In behandeling
Plaats: Axel
Omschrijving:

Een "Stelle", zie : niet vermeld op kaart Hattinga ca. 1770 . In zijmuur: Deze muur in redelijke staat , ingemetselde tegel met jaartal 1797. Verbodsbord art. 461. Op "hek "vermeld de naam "Nooit Gedacht " Let op : postcode van object is NIET correct .Bedreigd: Boerderijtje - Zoutelande
Geplaatst op: 16-07-2013
Status: In behandeling
Plaats: Zoutelande
Omschrijving:

Authentieke leegstaande boerderij tussen Zoutelande en Westkapelle wordt serieus met sloop bedreigd, alles verkeert nog in originele staat ( bedsteden, spindekasten etc. )zowel binnen als buitenom de boerderij, dit is een uniek stukje geschiedenis van Walcheren en mag zeker niet verloren gaan!!!

blank


Bedreigd: t"hof grote abeele - oost souburg
Geplaatst op: 08-04-2013
Status: In behandeling
Plaats: oost souburg
Omschrijving:

Oud huisje op abeele wat na jaren leegstand nu toch gesloopt word,incl oud apart keldertje. Huisje is helemaal opgebouwd met klei en moppen,de originele schuur,1 van de 2 nog op abeele, word ook niet meer onderhouden. Dus op den duur weer een schuur minder!

blank


Bedreigd: tuinpoort en muur - Middelburg
Geplaatst op: 19-02-2013
Status: In behandeling
Plaats: Middelburg
Omschrijving:

de muur dient nodig opnieuw gevoegd te worden en de poort zelf is in slechte staat en nodig toe aan onderhoud. De balk boven de deur aan de achterkant is zo goed als doorgerot. Het oude theekoepeltje in de tuin erachter is uit elkaar gehaald en in bezit van Sinke Komejan.Bedreigd: Park Welgelegen - Serooskerke
Geplaatst op: 12-11-2012
Status: In behandeling
Plaats: Serooskerke
Omschrijving:

Gemeente veere wil door het park een fietspad aanleggen dat de parkstructuur ernstig aantast. Gemeente heeft geen historisch onderzoek laten verrichten.Bedreigd: batterij reigersbosch - axel
Geplaatst op: 30-09-2012
Status: In behandeling
Plaats: axel
Omschrijving:

weiland is dit jaar ondergeploegd en ingezaaid met mais

blank


Bedreigd: Landbouwschuur - Zaamslag
Geplaatst op: 19-04-2012
Status: In behandeling
Plaats: Zaamslag
Omschrijving:

Voor deze cultuurhistorisch waardevolle schuur (hoogste waardering provinciale boerderij-inventarisatie) is een omgevingsvergunning voor sloop aangevraagd.

blank


Overig: Bunkertjes Philippine - Philippine
Geplaatst op: 24-12-2011
Status: In behandeling
Plaats: Philippine
Omschrijving:

Twee Vf (Velsträkt feldmässig) bunkertjes uit WO II. Het is een observatiepost en een tobroek. Beide zijn deze zomer toegankelijk gemaakt, met toestemming van het waterschap, door vrijwilligers en met steun van SLZ. Als vrijwilliger is het onmogelijk om in mijn eentje dit gebied rond deze bunkers te onderhouden en verder in stand te houden en daarvoor de kosten te dragen. Toch zou ik graag zien dat deze objecten bewaard blijven voor de toekomst.

blank


Bedreigd: Boerderij - Kwadendamme
Geplaatst op: 13-09-2011
Status: In behandeling
Plaats: Kwadendamme
Omschrijving:

Deze boerderij onderaan de Quistkostsedijk is in zeer verwaarloosde toestand. Het interieur heeft authentieke kenmerken.Bedreigd: Boerderij - Nieuw- en Sint Joosland
Geplaatst op: 12-06-2011
Status: In behandeling
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Omschrijving:

De gebouwen verkeren in een zeer desolate toestand.

blank


Ondergewaardeerd: Vestingwal - Terneuzen
Geplaatst op: 20-03-2011
Status: In behandeling
Plaats: Terneuzen
Omschrijving:

Door de bebouwing rondom dit laatste stuk van de vestiging uit 1598 is bij de bevolking en bezoekers het bestaan onbekend. De bebouwing die na 1830 op en tegen de wal gezet is, is nu eindelijk door de gemeente erkend als zijnde gemeentelijk erfgoed en heeft de naam gekregen van OUDTERNEUZEN. Nadere info is raadpleegbaar op www.oudterneuzen.nlBedreigd: Napoleontische bunker - Oost-Souburg
Geplaatst op: 15-01-2011
Status: In behandeling
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Tussen Schroeweg nrs. 2 en 4 staat een mooi gemetseld aardappelkeldertje (blijkt een kleine bunker te zijn, red.), met hardstenen en ingegoten duimen, maar er staan grote bomen op dus de wortels breken het gebouwtje langzaam af. Aangezien de gemeente Vlissingen rondom het gebouwtje nieuwbouw aan het plannen is, is het maar de vraag of het object daar zal mogen blijven staan.

blank


Bedreigd: Boerderij Vluchtenburg - Oost-Souburg
Geplaatst op: 15-01-2011
Status: In behandeling
Plaats: Oost-Souburg
Omschrijving:

Gekocht door gem. Vlissingen, vorige eigenaar is vertrokken en het pand staat nu leeg. Op erf bevindt zich eveneens een mooi, oud wagenhuis.

blank


Ondergewaardeerd: Grenspaal - Kamperland
Geplaatst op: 06-06-2010
Status: In behandeling
Plaats: Kamperland
Omschrijving:

Op de Onrustdijk, ter hoogte van het Schutegat, op het punt waar de dijk als laatste gesloten is (1846), staat een grenspaal. Op de (natuurstenen)paal zijn geen cijfers of letters te vinden, hebben er waarschijnlijk ook nooit opgestaan. Met deze dijk werd de Onrustpolder ingepolderd. De dijk is omstreeks 1910 opgehoogd.

blank


Bedreigd: Wagenhuis - Axel
Geplaatst op: 30-03-2010
Status: In behandeling
Plaats: Axel
Omschrijving:

1e adres bij binnenrijden Axel vóór Pot, authentiek Zeeuws wagenhuis in zeer slechte staat. Hopelijk knappen de onlangs ingetrokken nieuwe bewoners het op voordat het te laat is!

blank


Bedreigd: Keramisch moza√Įek - Kortgene
Geplaatst op: 29-10-2009
Status: In behandeling
Plaats: Kortgene
Omschrijving:

Moza√Įek door Andries Minderhout moest van de muur bij restauratie en mocht niet meer terug. Muren blijven afbladderen, moza√Įek werd zolang in zoute vochtige toren gezet. Nu gestald bij fam. Pruimboom, Kortgene.

blank


Bedreigd: V.m. Fort Patientie - IJzendijke
Geplaatst op: 10-03-2009
Status: In behandeling
Plaats: IJzendijke
Omschrijving:

V.m. fort Patientie i.d. Clarapolder is niet opgenomen in het project Staats-Spaanse Linies; verdient opwaardering.


De laatste website aanpassingen hebben op 19 oktober 2017 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.